Djaka Lodang  edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Cikal bakal (20)(hal. 2 dan 51), Juwara bal-balan (hal. 4), Kasus adopsi ilegal perlu tatanan kukum sing tlesih (hal. 5), Panangguhing dhuwung (hal. 6), Pralambanging jaman (hal. 7), Ajna Fatimah Atmoko wasis aksara jawa (hal. 8), Tangguhing jembaring ati (hal. 9), Sukapdi siyap berjuwang mujudake aspirasi masarakat (hal. 10-11), SD Negeri 2 Srandakan memetri wulang wuruk basa Jawa (hal. 12-13), Pameran lukisan ‘Light Up the Soul’ Teja Makna Rupa Reca Buddha Candhi Borobudur (hal. 14-15), Ngasah pangrasane putra (hal. 16), Jambu kluthuk (hal. 17), Jagading lelembut: macan manggul pocong (hal. 18), Kembang setaman (hal. 19), Pustaka Jawa (hal. Serat Baratayuda (hal. 20), Nasib Panjenengan (hal. 21), Padhalangan: Peksi Dewata (11)(hal. 22-23), Crita Rakyat: Pitulungan ratu landhak (06)(hal. 24-25), Crita Cekak: Yu Asih (hal. 26-27), Wacan bocah: Arga wis ora wedi konang (hal. 28), Aksara Jawa: Pangripta aksara jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Banyumasan: Mangsa maling(hal. 32), Oh Lelakon: Kang dakgadhang gawe wirang (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Napak tilas: kunarpane Sultan HB IX kairingi pesawat (hal. 35), Fajar Akbar Kurniawan, SE, M.Si cancut gumregat mbangun lan memangun Harjobiangun (hal. 36-37), Jenang Ayu Niten Klaten nganti 95 taun njaga rasa (hal. 38-39), Pepanthaning Srimanganti (hal. 40-41), Safari duta museum ‘sinergi’ museum lan desa wisata nguri-uri budaya (hal. 42-43), Pelepasan jamaah haji ‘Aisyiyah Kabupaten Bantul (hal. 44), Warisan budaya Suriname-Jawa luwih misuwur (hal. 45), Bantul ngadani ‘Inclusive Carnival’ ing dalan Parangtritis (hal. 46-47), Siluman kedhung tambakraga (hal. 48), Juan, dhalang cilik sabetane kena diendelake (hal. 49), Triana Kanthi Wati, M.Pd. guru basa Jawa kang manjila prestasine (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.