Djaka Lodang, No. 51, 21 Mei 2022

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Pak Ndul (hal. 4), Wulan Kebak Berkah mikuwati Persatuan lan Kesatuan Bangsa (hal. 5), Kwruh Dhuwung (hal. 6), Nglestantunaken Aksara Jawai ng Madyaning Internasional (01) (hal.7), Annisa Yuliana Restu Wong Tuwa Kuwi Utama (hal. 8), Mudhik (hal. 9), Dhokter Isnaina Perwira, SpOG Junjung Dhuwur Filosofi Budaya Jawa (hal. 10-11), SMP Negeri 1 Bantul Kasil Langganan Nggayuh Juwara KIR Tingkat Nasional Saben Taun (hal.12-13), Kepyakan Pakasa magelang Tetepan lan Paring Kekancingan Asma (hal. 14-15), Jagading Lelembut: Wong wadon Nyalawadi (hal. 18-19), Sejarah Perpustakaan Negara RI (03) (hal. 20), Nasib Panjenengan (hal. 21), Padhalangan: Ibu Lurah Winihan (hal. 22-23), Crita Rakyat: Dahuru ing Praja Wilwatikta (hal. 24-25), Crita Cekak; Rahasiane Bapak (hal. 26-27), Wacan Bocah (hal. Geneya Gelatik Telehe Mlendhung (hal. 28), Aksara jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Ketupat Benjut, Eh Rambut (hal. 32), Dalipuk Korban Pinjol (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Napak Tilas: Manekung ing Sandhuwuring ‘Sela’ (hal. 35), Pemenang Lomba “Tionghoa dalam Lensa” Ady Agustian Juwara I (hal. 36-37), V. Hendy Kurniawan: Gumantung Iwak guppy (hal. 38-39), Komplek kamandhungan Lor (hal. 40-41), Bondan Nusantara, Seniman Kethoprak Tilar Donya (hal. 42-43), Warta Ringkas (hal. 44), Pesantren Baitul Qur’an Ngadani bakti social (hal. 45), Hutan Pinus Mangunan Wisata Puncak ing kutha Yogyakarta (hal. 46-47), AJAG (hal. 48), Agus Thoriq Podhang Emas Budaya Jawa Bisa Bangun Pribadi Luhur (hal. 49), Mbah Nun Budayawan Anti plin-Plan (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.