Djaka Lodang  edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Cikal Bakal(19) (hal. 2 dan 51), KTT Asean-42 Hal. 4), Sektor informal cacahe luwih akeh katandhing sektor formal (hal. 5), Panangguhing dhuwung (hal. 6), Pralambang (hal. 7), Althaf Saverio Fauzan (Veo) Duta lomba lan siswa “berprestasi” (hal. 8), Nata rasa (hal. 9), Nur Hidayati, S.Pd.I. Matematika iku nyenengake (hal. 10-11), MAN I Kulon Progo Madrasah riset lan ketrampilan (hal. 12-13), Grebeg syawal Bukit Sidoguro ngarak gunungan kupat cacah 27 (hal. 14-15), Nandur tresna ing atine putra (hal. 16), Jali (hal. 17), Jagading lelembut: ditantang gelut karo lelembut (hal. 18), Kembang Setaman (hal. 19), Pustaka Jawa: Max Havelaar (hal. 20), Nasib Panjenengan (hal. 21), Padhalangan: Peksi Dewata (10) (hal. 22-23), Crita Rakyat: Pitulungane ratu landhak (05)(hal. 24-25), Crita Cekak: Lemah kebak sejarah (hal. 26-27), Wacan bocah: numpak andhong (hal. 28), Aksara Jawa: Pangripta aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Mesthi badane beda dina (hal. 32), Oh lelakon: Kawiwitan saka lara lapa (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Napak Tilas: Nawala dhuhkita saka Presiden Reagen (hal. 35), Liputan: Pengetan hadeging kalurahan Glagaharjo gumyak, gayeng, lan regeng (hal. 36-37), Rizky Ramadhan modhel banting setir cuci sepatu (hal. 38-39), Kraton Kilen (hal. 40-41), Charles III jumeneng Raja Inggris tuwuh prabeda dina ngarepe monarkhi Inggris (hal. 42-43), Warta ringkes (hal. 44-45), Paseban lan Hepicar Jogja memitran ing gelar acara syawalan 1444 H (hal. 46-47), Siluman Kedhung Tambakraga (hal. 48), Nashwa Nabila Puspitasari sindhen mudha sing kondhang (hal. 49), Ustadzh mumpuni handayayekti, dudu turunan mubaligh (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.