Djaka Lodang, No. 50/51, 22 Mei 2021

Majalah ini terdiri dari beberapa artikel. KRI Nanggala (hal.4), Ngangkat Sayuta Guru Kanggo Ngundhakae Mutu Pendidikan (hal.5), India Tanpa Daya Covid-19 Gelombang Loro Saya Nggegilani (hal. 6), Basa Nuduhake Bangsa (hal.7), Pejah Punika Kodrating Manungsa (hal. 8), Sastra iku Kaca Benggala (hal. 9), Khoirunnisa Candra prastiti Setaun Nerbitake Salusin Buku (hal. 10-11), Papan Wisata Edukasi Bumi Watu Obong Biyene Sentra Papan kanggo Ngobong Gamping (hal. 12-13), Pangeran Tepasana Pinejahan ing Katembi (hal. 14-15), Dhaharan ing Sasi Ramadhan Mirasa lan Bergisi ora Kudu Larang (hal. 16) Ngunduri Sepuh Den Upadi Dalan Padhang (hal. 17), (Primbon (hal. 20), Padhalangan (hal. 22-23), Cerita Rakyat (hal. 24-25), Cerita cekak (hal. 26-27), Lembar Lebaran (hal. A-P), Wacan Bocah (hal. 28), Kembang Setaman (hal. 29), acapat (hal.30), Geguritan (hal.31), Mendhowan (hal. 32), Oh, Lelakon (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Dasanama: Kucing Untu Pedhang (hal. 35), Bubur India Menu Khas Takjilan Pekojan Semarnag (hal. 36-37), Ing Sentra Jamu Kiringan Perajin Jamu Rejekine Lumintu (hal. 38-39), Tata Adat Ngujung Cara Kedhaton Suwene Pangingsep Sapamegeng Napas (hal. 40-41), Candhi Losari ing Salam, Magelang Kanggo Pemugarane Perlu ‘Studi Kelayakan’ (hal. 42-43), Pandhansima, wisata Pantai lan Wisata Sejarah ing Poncosari, Srandakan, Bantul, Yogyakarta (hal. 46-47).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.