Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Cikal bakal (hal. 2 dan 51), Pulitik (hal. 4), Grahana srengenge Indonesia ngalami kaping wola-wali (hal. 5), Panangguhing dhuwung (hal. 6), Lambang praja (hal. 7), Aninda Selviasari omahe cerak pinus prestasine ora minus (hal. 8), Aja nggresula (hal. 9), H. Harda Kiswaya, S.E., M.Si balon Sleman 2024 (hal. 10-11), Smego career day taun 2023 SMK Negeri 1 Godean (hal. 12-13), Cembengan PT Madubaru PG-PS Madukismo 2023 kaisi pasar malem lan kirab tebu manten (hal. 14-15), Ngulinakake tangi esuk (hal. 16), Jagung (hal. 17), Jagading lelembut: Teror pulung gantung (hal. 18-19), Kembang setaman (hal. 19), Pustaka Jawa: Langendriya jilid 7 (hal. 20), Nasib panjenengan (hal. 21), Pdhalangan: Peksi Dewata (09) (hal. 22-23), Crita rakyat: Pitulungane Ratu Landhak (04)(hal. 24-25), Cerita cekak: niteni (hal. 26-27), Kemala Hayati laksamana wanita sepisanan sadnya (hal. 28-29), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Banyumasan: Maring Jakarta (hal. 32), Oh Lelakon: Dikira bapakne (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Napak tilas: Lampah pungkasan Sultan HB IX (hal. 35), Sejarah Kradenan Banyuraden: gregete masaraket ngluru sejarah desane (hal. 36-37), Pameran tunggal Herjaka.HS “Bumi Sriwedari” (hal. 38-39), Regol Manik Hantaya lan Kompleks Keputren (hal. 40-41), Festival jeron beteng 2023 ing alun-alun kidul (hal. 42-43), Danang Hendri Bintoro, SE: Tumuju kalurahan wisata basis budaya (hal. 44-45), Wadhuk Delingan papan wisata gratis (hal. 46-47), Panggung: Antok Kismanto, penyanyi campur sari sing prigel pranatacara (hal. 49), Rujito, S.Pd.I, M.Pd guru ngaji kang wasis nyanyi (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.