Djaka Lodang, No. 49, 8 Mei 2021

Majalah ini terdiri dari beberapa artikel. Pangeran Philip Wus Jinempana Angin: Ratu Elisabeth II Satemah Angganararas (hal. 6), Autoritanian ing Pendhidhikan Tumrap Putra Tumapak Diwasa (hal.7), Literasi Sejarah Lokal ing Ngayogyakarta (hal. 8), Mekaring Tembung (hal. 9), Mula Bukane 1 Mei Dipengeti Minangka ‘Hari Buruh’ (hal.10-11), Guru SD N 2 Wonorejo Ngracik Wedang nguir Corona (hal. 12-13), Nekakake Berkah Tumrap Pengrajin Gerabah (hal. 14-15), Lelara Ati Miturut Gus Dur (hal. 16), Supaya Sare Sekeca (hal. 17), Jagading Lelembut: Iwak Kutuk Siluman (hal. 18), Tetandhingan ing Antologi Karya sastra (hal. 20), Cerita Cekak: Tumbu Oleh Tutup (hal. 26-27), Wacan Bocah: Aja Kandha-Kandha (hal. 28), Geguritan (hal. 31), Pengalamanku (hal. 32), Pet Lampune Desipet (hal. 34), Dasanama: Macan Tutul Salju (hal. 35), Padusan ing Sendhang Kasihan: Taman Cinta, Kasihan, Bantul, Yogyakarta (hal. 36-37), Sepuh Nanging Atine tetep teguh (hal. 38-39), Kramate Gupala Kyai Rajamala: Lali ora Disajeni Bocah Welanda Tiba Klenger (hal. 40), Gelar Kesenian Rakyat ing Dhusun Kledung Kulon Desa Sutopati, Magelang (hal. 41), Ritual Unggahan Bonokeling ing Mangsa Pandhemi (hal. 42-43), Pantai Bidara Papan Wisata Anyar ing Kulonprogo (hal. 46-47), Warudi Nerusake Program Kerja Sakdurunge, Amrih Bisa Luwih Tumata (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.