Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Cikal bakal (hal. 2 dan 51), Malaikat (hal. 4), Upaya nyegah kunthing bisa diupayakake wiwit pranikah (hal. 5), Panangguhing dhuwung (hal. 6), Lambanging praja (hal. 7), Rizka Nur Asykuri Cerdas, Canthas lan Trengginas (hal. 8), Kartini jaman now (hal. 9), Dhalang Tri Nurwanto, S.Sn: ndhalang lakon carangan iku luwih nantang (hal. 10-11), SMA N 8 Yogyakarta the inspiring school of Yogya (hal. 12-13), Petilasan Watu Prau lan lakon tresnane Jaka Tuwa lan Rara Dhenok (hal. 14-15), Ngilangi sipat isinan lan ora ‘percaya diri’ (hal. 16), Jabungan (hal. 17), Jagading lelembut: Mbah putri ing kamar nomer siji (hal. 18-19), Kembang setaman (hal. 19), Pustaka Jawa: Wawaton: panyeratipun tembung Jawi mawi sastrajawi dalasan angka miturut parepatan kumisi kasusastran ing Sriwedari (Surakarta) (hal. 20), Nasib Panjenengan (hal. 21), Padhalangan: Peksi Dewata (08) (hal. 22-23), Crita rakyat: Pitulungane Ratu Landhak (03) (hal. 24-25), Crita Cekak: Topeng (hal. 26-27), Wacan bocah: Areng-areng kemampul (hal. 28-29), Aksara Jawa: Mula bukane kutha Banyuwangi (10) (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Semarangan: Niat buka bareng, malah gawe puyeng (hal. 32), Oh lelakon: Keseret godhane juragane lanang (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Napak tilas: Sultan HB IX kharismatik lan wibawa (hal. 35), Tradisi: Hajad Dalem Garebeg lan ngebekten (hal. 36-37), Liputan: Ngumpulke batin pisah murih nyawiji ing gati (hal. 38-39), Warung mie ayam Pak Pendek pancen mirasa (hal. 42-43), Warta Ringkes (hal. 44-45), Laku lampah ratri wujud donga kanggo Malioboro (hal. 46-47), Serial Arya Jati (hal. 48), Uthak-uthik DL (hal. 49), Suryani, S.Pd total kanggo basa, sastra, lan budaya Jawa (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.