Djaka Lodang, No. 49, 04 Mei 2024

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Cangkriman (hlm. 2 dan 51), Timur Tengah kisruh (hlm. 4), Pilkada serentak digelar Rebo Pon 27 November 2024 (hlm. 5), Prabotan utawi kelengkapan sandhangan padhuwungan (hlm. 6), Mbenerake sing kurang bener (hlm. 7), Muhammad Kanzun Niam juwara basa Jawa lan agama (hlm. 8), Kartini iku digdayane kaya empu (hlm. 9), Sri Lestari Ganda Suwarna S.Sn, dhalang putri sugih prestasi (hlm. 10-11), Madrasah Tsanawiyah Darul ‘ulum Muhammadiyah Galur sekolah kang dadi jujugan (hlm. 12-13), Aruming kembang telon ing Jepara (hlm. 14-15), Jodho wujud rahasia gusti Alloh (hlm. 16), Kobis (hlm. 17), Kae mau sapa (hlm. 18-19), Kembang setaman (hlm. 19), Klumpukan crita cekak 01 saka buku tekan si putih (hlm. 20), Alap-alapan Dewi Ragu 32 (hlm. 22-23), Kitab ajaib 06 (hlm. 24-25), Ora ilok lan aja dilanggar (hlm. 26-27), Kethek mungsuh piton (hlm. 28), Aksara Jawa (hlm. 29), Macapat (hlm. 30), Geguritan (hlm. 31), Tiktok garai goblok (hlm. 32), Amanah (hlm. 33), Pengalamanku (hlm. 34), Kotagede catur gatra tunggal (hlm. 35), Moch. Rifai penerus Moch. Koya wiwit 1952 martabak internasional kondhang (hlm. 36-37), Festival jeron beteng miyak suasana Kota Yogyakarta (hlm. 38-39), Upacara ritual Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat 10 (hlm. 40-41), Pasar tradhisional Pujokusuman bersejarah ing Kutha Jogja (hlm. 42-43), Nasib Wardoyo, S.Pd nindakake amanah masarakat kanthi sawutuhing ati (hlm. 44-45), Pakasa Jepara nggelar halal bil halal bareng komunitas jezec uga seni barongan devil (hlm. 46-47), Pratiwi ilang (hlm. 48), Jumiyati sinau kabudayan lan nambah srawung (hlm. 49), Muh. Ajrudin Akbar, S.Sos.I merjuawangake aspirasi masarakat, murih bisa sejahtera (hlm. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.