Djaka Lodang, No. 48/49, 30 April-7 Mei 2022

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Mudhik (hal. 4), Geng Pelajar Jogja Gerakane Gawe Gerahuyange Masarakat (hal. 5), Pangertosan Babagan Dhapur Dhuwung (hal. 6), Subur Budaya lan Agama ing Sasi Pasa Siap-Siap Ngramekake Riyaya (hal. 7), Tri Wahyuni Duta Pemuda Kulonprogo 2020 Kang Nresnani Sastra Jawa (hal. 8), Lebaran (hal. 9), Emha Ainun Nadjib Luwih Seneng Diundang Mbah Nun (hal. 10-11), SMP Negeri 2 Pundong Unggul Dalam Prestasi, Luhur Budi Pekerti (hal. 12-13), Wisudhan Panatacara lan Pamedaharsabda Bregada 41 Permadani Kabupaten Magelang (hal. 14-15), Utang Liwat Pinjol (hal. 16), Limaran (hal. 17), Jagading Lelembut: Sewengi Diwedeni Pindho (hal. 18-19), Sejarah Perpustakaan Negara RI (hal. 20), Ibu Lurah Winihan (hal. 22-23), Cerita Rakyat (hal. 24-25), Crita Cekak: Lebaran Taun Iki (hal. 26-27), Macapat Lan Malem Selikuran ing Kraton Ngayogyakarta (hal. A), Wisata Murah Ing Kapanewon Bantul (hal. B-C), Tradhisi Ngabekten Ing Kraton Ngayogyakarta (hal. D-E), Rani Maharani Sodaqoh Dados Cepengan Kulo (hal. F-G), Loji Manggoran Rikala Clash ka-II Nate Dadi Kantor Bupati Magelang (hal. H-I), Bale Raos Nglestarekake Dhaharan Khas Kraton (hal. J-K), Mesjid Pajimatan Imogiri (hal. L-M), Petilasan Syech Maulana Maghribi (hal. N-O), Sugiman Dwi Surseto Seniman Kondhang Sesantine Urip Iku Urup (hal. P), Berto Wis Wani Disupiti (hal. 28), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Tong-Tong-Prek Prei Sahure Melu Prei (hal. 32), Anake Joned Digondhol Uwong (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Riwayate Sunan Giri (hal. 35), Gule Kambing Aikon Ta’jil Masjid Gedhe Yogyakarta (hal. 36-37), Ki Santoso Legenda Tatah lan Nyungging Wayang Gagrak Ngayogyakarta Saka Bangunjiwo (hal. 38-39), Tradhisi Garebeg ing Kraton Ngayogyakarta (hal. 40-41), Liputan (hal. 42), BPOM Ngendhegake ‘Peredaran’ Coklat Kinder Dikuwatirke Ana Bakteri Salmonella (hal. 43), Warta Ringkas (hal. 44-45), Liputan Pameran Kelompok Ratu Pameran Back to Woman: Kaluwihane Wanita (hal. 46-47), AJAG (hal. 48), H. Umar Sanusi Riyaya Bakda Biyen Lan Saiki (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.