Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Cikal bakal (16)(hal. 2 dan 51), Lebaran (hal. 4), Perang sarung ngrebda ing sakehing kutha (hal. 5), Panangguhing dhuwung (hal. 6), Ngleluri semangat R.A. Kartini minangka pelopor emansipasi ing sakehe babagan (hal. 7), Najwa Nadiyatus Sholehah siswi SMAN 1 Gamping mumpuni kaligrafi (hal. 8), Lebar lebur labur (hal. 9), Dra. Hj. Shoimah Kastolani wanita pejuang aisyiyah (hal. 10-11), Babaring lomba cerdas cermat museum Bantul 2023 (hal. 12-13), Tradhisi lebaran idul fitri ing sukune Gunung Merbabu ritual ‘sungkem telompak’ (hal. 14-15), Tepa salira ing generasi milenial (hal. 16), Incok (hal. 17), Jagading Lelembut: gendruwo gudhang pinggir kali (hal. 18-19), Kembang setaman (hal. 19), Pustaka Jawa: Kembang setaman (hal. 20), Nasib panjenengan (hal. 21), Padhalangan: Peksi Dewata (hal. 22-23), Crita rakyat: Pitulungane ratu landhak (02)(hal. 24-25), Crita cekak: Lebaran kang pungkasan (hal. 26-27), Reresik (hal. A), Pondhok Pesantren Pabelan cikal bakal pondhok wiwit jaman perang Diponegoro (hal. B-C), Kue artis lan menu kekinian ing mamahke (hal. D-E), Masjid Sheikh Zayed, mentereng lambang ajining memitran dadi destinasi religi, bisa momot 12.000 jamaah (hal. F-G), Kado Kita minangka bisnis kang kreatif (hal. H-I), Batik Sri Lestari, nglestareake budaya lan nguripake ekonomi (hal. J-K), Bus Jogja Heritage Track saka sumbu filosofis DIY tumuju warisan donya (hal. L-M), Jajanan tradhisional ngangeni, kegerus jaman (hal. N-O), Wacan bocah: kidhang lanang sing ndugal (hal. 28), Aksara Jawa: Mula bukane kutha Banyuwangi (09)(hal. 29), Macapat dan tembang dolanan (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Banyumasan: nggo bada (hal. 32), Oh lelakon: jebul dudu gojek (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Sultan HB IX, pangesuhing perjuwangan kamardikan (hal. 35), Tradhisi malem selikuran ing Karaton Ngayogyakarta (hal. 36-37), Tilik ndesa marbawani kukuhe bangsa lan grengsenge ekonomi nasional (hal. 38-39), Gedhong sarangbaya lan gedhong danartapura (hal. 40-41), Shri Bhagavan Visvakarma putra Agni Yogananda ngruwat sesyker mujudake sucine jiwa (hal. 42-43), Warta ringkes (hal. 44), Ros In Hotel Yogyakarta sasi romadhon nyawisake menu tradhisional lan bakmi jawa (hal. 45), Keluwarga Hj. Wijarti Kusiandi ‘bukber’ bareng anak panti asuhan putri Aisyiyah (hal. 46-47), Aryati, S.Pd mantri guru lan ‘mantri’ sekolah (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.