Djaka Lodang, No. 47, 23 April 2022

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Solar (hal. 4), Kecukupan Pangan   Kanggo Lebaran (hal. 5), Kawruh Dhuwung (hal. 6), Subure Budaya lan Agama ing Sasi Pasa (02) (hal. 7), Claudia Anjeli Matwan “Aja Wedi Gagal, Aja Nglokro” (hal. 8), Mbabar Sosok Semar (hal. 9), Christanti Handayani, SE., Emansipasi Kaum Wanita Ora Uwal Saka Perjuangan RA. Kartini (hal. 10-11), Gelar Karya Multimedia Taun 2022 SMK Negeri 1 Godean (hal. 12-13), Kawigatene Pemerintah Dhaerah Kabupaten Bantul Tumrap Para Kaum Rois (hal. 14-15), Pigunane Pasa Tumrap Kasarasan (hal. 16), Kemlaka (hal.17), Jagading Lelembut: Peri Pesen Bakso (hal. 18-19), Naskah Kuna (02) (hal. 20), Padhalangan: Wahyu Purba Sejati (hal. 22-23), Cerita Rakyat (hal. 24-25), Crita Cekak: Tresna Tanpa Syarat (hal. 26-27), Wacan Bocah: Klambi Badan (hal. 28), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Booster (hal. 32), Slamet Marga Corona (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Babad Alas Mentaok (07) (hal. 35), Silaturahmi IKWI DIY lan Djaka Lodang Ketua IKWI Senior Temu Kangen ing ‘Bukber’ (hal.36-37), Jemunak Takjilan Mirunggan ing Wulan Pasa (hal. 38), Kesasak Covid-19 Pengrajin Sulak ing Ngriman Memelas (hal. 39), Prajurit Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat (02) (hal. 40-41), Ibu Kartini Wanita Pionir Budhaya Literasi (hal. 42-43), Warta Ringkas (hal.44-45), Lawu Park Ana Omah Suku Eskimo lan Jepang (hal. 46-47), AJAG (hal. 48), Drs. KRT. Stefanus Prigel Siswanto, M. Hum Kondhang ing Acara Angkringan TVRI Jojga (hal.49), Nur Anisa Agustina Seni Budaya Wis Nyawiji ing Ati (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.