Djaka Lodang, No. 46, 16 April 2022

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Cerita sambung: Kembang alas jati (02) (hal.2), Pikiran (hal. 4), Tradhisi nudhik lebaran (hal. 5), Kawruh padhuwungan (hal. 6), Subure budaya lan agama ing sasi pasa (01) (hal. 7), Abimas Rasyid pengendhang jaipong cilik (hal. 8), Hakekat tiyang estri (per-empu-an) (hal. 9), KPH. Yudahadiningrat, SH, kraton sumber ilmu tanpa winates (hal. 10-11), SMP Muhammadiyah Pleret ngadani manasik haji (hal. 12-13), Pasar tiban lan 3000 porsi takjil ing kampung Ramadhan Jogokariyan (hal. 14-15), Kareben urip saras (hal. 16), Imba (hal. 17), Tali pocong lali diuculi (hal. 18-19), Naskah kuna (010 (hal. 20), Wahyu Purba Sejati (hal. 22-23), Dahuru ing Praja Wilwatikta (07) (hal. 24-25), Hadhiah Paskah (hal. 26-27), Sultan kang adil (hal. 28), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), geguritan (hal. 30), Nyambut wulan suci Ramadhan dhugderan Semarang (hal. 32), Jalma tan kena kinira (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34) Babad alas mentaok (06) (hal. 35), Guwa Maria Kreo pejiarahan Katolik ing pinggir kali Progo (hal. 36-37), Es camcau Tri Uni Margoroso lumantar tekun lan jujur rezeki mesthi mancur (hal. 38-39), Prajurit Karton Ngayogyakarta Hdiningrat (01) (hal. 40-41), Mesjid Agung Jawa Tengah kaendahan arsitektur Merak Ali (hal. 42-43), Warta ringkas (hal. 44-45), Banyu Sendang Bancolono kanggo isi kendhi nusantara (hal. 46-47), AJAG (hal. 48), Riznadia fitria Mellani “nggatekake wongtuwa iku utama” (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.