Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Cikal bakal (14) (hal. 2 dan 51), Fomo (hal. 4), Urip bagya mulya kabagyan iku tan bisa tinumbas arta (hal. 5), Babagan pamor dhuwung (hal. 6), Sastrawan kuwi kaya dene dhalang: ora kurang lakon (01) (hal. 7), Syakira Marsya Tarrifah mantan dhiajeng cilik Sleman (hal. 8), Pituwasing pakaryan (amanah pekerjaan (hal. 9), KRA. SupoHadinagoro, SH., MH., CHT.CI Kepala desa Taji sing seneng olah kanuragan lah olah rasa (hal. 10-11), SMK Muh 2 Wates pinercaya pinangka sekolah pusat keunggulan (hal. 12-13), Bab angklung Malioboro rawuh ing diskusi anggota DPRD lan forum JMTY (hal. 14-15), Jaga kapribaden kuwat (hal. 16), Jawer kotok (hal. 17), Jagading lelembut (hal. 18), Kembang setaman (hal. 19), Pangreksaning awak (hal. 20), Nasib panjenengan (hal. 21), Padhalangan: Peksi Dewata(05)(hal. 22-23), Crita Rakyat: Hikayat Siti Mariah (hal. 24-25), Crita Cekak: Kanugrahan (hal. 26-27), Wacan bocah: Karyaku kepacak ing koran (hal. 28), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat, Tembang dolanan (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Banyumasan: Pasa aja klelar-kleler (hal. 32), Oh lelakon: wong edan keturutan (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Napak tilas: Sultan Hamengku Buwana IX remen masak (hal. 35), Liputan: Angkringan sastra Disbud Kota Yogyakarta nggayuh Yogya bisa dadi ibu kota sastra (hal. 36-37), Pasar sore ramadhan ing Kauman Yogyakarta (hal. 38-39), Gedhong Purwaretna lan bangsal Mandhalasana (hal. 40-41), Gebrakan ramadhan 14444 H ing masjid UGM (hal. 42-43), Warta ringkes (hal. 44-45), Ngrumat bumi amrih mukti kanthi ridhaning Gusti (hal. 46-47), Ngelmu iku kelakon kanthi laku (hal. 49), Drs. Subandi Giyanto (65) ‘Maestro’ pelukis wayang kulit (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.