Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Cangkriman 03 (hlm. 2 dan 51), Prabotan utawi kelengkapan sandangan padhuwungan (hlm. 6), Wiwitanipun alun alun dipuntanemi ringin sakembaran (hlm. 7), Muhammad Baihaqi Purnomo prestasine gawe bombong (hlm. 8), Naggel naggul (hlm. 9), KH Abdul Muhaimin pengasuh PP Nurul Umahat Kotagede dadi ulama kudu enthengan ngopeni masarakat (hlm. 10-11), SMPN 2 Ngemplak gelar P5 kanthi tema ‘rekayasa lan teknologi’ (hlm. 12-13), Grebeg agung adisara ing Banjarnegara nguri-uri budaya dirawuhi duta kraton Surakarta (hlm. 14-15), Hobi nglumpukake barang kanggo apa lan kanggo sapa (hlm. 16), Krangean (hlm. 17), Gendruwo jirih (hlm. 18), Kembang setaman (hlm. 19), Njajah kutha milang roti (hlm. 20), Nasib panjenengan (hlm. 21), Alap-alapan Dewi ragu 29 (hlm. 22-23), Kitab ajaib 03 (hlm. 24), Luh tumeles ing pangkon (hlm. 26-27), Tradhisi sungkeman karaton Surakarta Hadiningrat (hlm. A), Mesjid Agung Menggoro, Tembarak, Temanggung tinggalane Sunan Kalijaga (hlm. B-C), Bathik Wijirejo tetep payu (hlm. D-E), Gumuk Sikunir (hlm. F-G), Toko Jolie Wirobrajan: pesenan parcel tembus 1000 pesenan (hlm. H-I), Essalavi country ne Mbah KH. Chudlori Api & Api Asri Tegalrejo (hlm. J-K), Candida Yuni Suprapti: usaha butuhake sabar & niat (hlm. L-M), Kupat landan, wernane abang rasane gurih nylekamin pisan (hlm. N-O), Opor lontong dhaharan khas riyaya idul fitri (hlm. P), Nyumet bumbung (hlm. 28), Prabedaning bentuk aksara Jawa bukti perubahan evolusioner (hlm. 29), Macapat (hlm. 30), Geguritan (hlm. 31), Puasa bedhug (hlm. 32), Wurung rumangsa disepelekake (hlm. 33), Pengalamanku (hlm. 34), Syekh Maulana Maghribi 08 (hlm. 35), Indra bangsawan, S.E ngawal lan merjuwangake aspirasi msarakt kanthi sarwa prasaja (hlm. 36-37), Malem selikuran ing pasareyan Sunan Geseng mubaligh kondhang murid kinasih Sunan Kalijaga (hlm. 38-39), Upacara ritual Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat 07 (hlm. 40-41), Wahyudi Kurniawan, S.IP gotong royong saekapraya bangun desa kanthi sembada (hlm. 42-43), Pameran Abhimantrana upacara adat Karaton Ngayogyakarta (hlm. 44-45), ‘Membaca buku hidup Oei Hong Djien’ karya dr. Oei Hong Djien antuk kawigaten (hlm. 46-47), Pratiwi ilang 30 (hlm. 48), Lisa Sulistyowati, S.IP pegiat seni kang uga dhalang putri (hlm. 49), Ustadz Rido Awal Pratama ustadz mudha kang mumpuni (hlm. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.