Djaka Lodang, No. 44, 2 April 2022

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Cerita sambung: abg (hal. 2), Mandalika Motogp 2022 (hal. 4), Kecanduan gawai covid-19 muwuhi akehe pecandu (hal. 5), Dhuwung minangka kelengkapan busana adat (hal. 6), Ngaji budaya iku penting ben ora pating blangsur penemune (01) (hal. 7), Rahmatullah Wahyu Nugroho (rangga) atlet taekwondo kang tresna budaya (hal. 8), Dimensi spiritual ing wulan Ramadhan (hal. 9), Ustadz Wijayanto Ramadhan ing mangsa pandhemi kudu sabar lan tawakal (hal. 10-11), Kompetisi sains siswa SD ing kabupaten Bantul (hal. 12-13), Nyadran ing pasarean P. Dipokusumo lan P. Diposakti perajurit Lasykar Pangeran Diponegoro (hal. 14-15), Supaya warung cilik bisa ngrembaka (hal. 16), Trengguli (hal. 17), Jagading lelembut: sing nunggu omah suwung (hal. 18-19), Upacara adat petani mbako Srinthil Temanggung (hal. 20), Nasib Panjenengan (hal. 21), Padhalangan: Wahyu Purbo Sejati (hal. 22-23), Crita Rakyat: Dahuru ing Praja Wilwatikta (hal. 24-25), Crita cekak: Nalika sliramu teka (hal. 26-27), Lomba Nggambar (hal. 28), Swara kang arang metu (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Dolan menyang museum Ranggawarsita Semarang (hal. 32), Bojo ilang slingkuhan minggat (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), babd Alas Mentaok (04), Djaka Lodang sowan Kraton Ngayogyakarta ndhudhah punjering kabudayan (hal. 36-37), Kuliner Olahan iwak Kali Oleh-oleh khas Wadhuk Gajah Mungkur (hal. 38-39), Kagungan dalem Siti Hinggil Lor Kraton Ngayogyakarta (hal. 40-41), Padusan sinambi wisata sejarah ing umbul Pengging Boyolali (hal. 42-43), Warta ringkes (hal. 44-45), Ngendhangi masjid Cheng Ho ing Pasuruan (hal. 46-47), AJAG (hal. 48), KRT. Condro Kusumoyuda, SE.MM., Pamucal Pranajan Kalenggahan (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.