Djaka Lodang, No. 43, 26 Maret 2022

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Cerita sambung abg (18) hal. 2), Wayang (hal. 4), Bocah Ora Sekolah cacahe akeh lan mrihatinke (hal. 5), Kawruh wewaton panangguhing dhuwung (hal. 6), Sadhar budaya (hal. 7), Maria Yosephine Alam Pagi Yuliarsa Pranatacara sumber pelestarian budaya bangsa (hal. 8), Mikul Dhuwur mendhem jero (hal. 9), Dibyo Lurik Prodhusen Tenun Tradhisional (hal. 10-11), SMP Negeri 2 Kretek sanadyan pandhemi, semangat nggayuh prestasi (hal. 12-13), GPH bhre Cakrahutomo Wira Sudjiwo resmi minangka Mangkunegara X (hal. 14-15), Ajar ngrumangsani kawit cilik (hal. 16), Dhadhap ayam (hal. 17), Jagading lelembut: Arwahe dodol geblek (hal. 18-19), Nilai spiritual wong Jawa (hal. 20), Nasib panjenengan (hal. 21), Padhalangan; Wahyu Purba sejati (hal. 22-23), Crita Rakyat: Dahuru ing Praja Wilwatika (hal. 24-25), Crita Cekak: Gelem (hal. 26-27), Adit Ajar Pasa (hal. 28), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Kelangan Lenga (hal. 32), Pengalamanku (hal. 33), Laku Ngiwa Agawe Sengsara (hal. 34), Babad Alas Mentaok (hal. 35), Djaka Lodang sowan Bupati Magetan nyengkuyung ngrembakane basa Jawa (hal. 36-37), Warung kopi klothok kopi lan sayur lodheh dadi andelane (hal. 38-39), Hajad dalem labuhan (hal. 40-41), Gelar sarasehan edukasi sesaji lan literasi (hal. 42-43), Warta ringkes (hal. 44-45), Teras Malioboro papan anyar kanggo para PKL Malioboro (hal. 46-47), AJAG (hal. 48), Jazz”y Nada C. Alma Dhea Wasis Maca Nulis Huruf Jawa lan Basa Jepang (hal. 49), Romo Mamoek Wijaya kabudayan Jawab isa ngrembaka ing nusantara (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.