Djaka Lodang, No. 42, 19 Maret 2022

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Cerita bersambung: abg (17) (hal. 2 lan 51), Zero Waste (hal. 4), Program Tapera kanggo penghasilan endhek lan ASN (hal. 5), kawruh Wewaton Panangguhing Dhuwung (hal. 6), Oncek-oncek wosing budaya Jawa (hal. 7), Fadil Aulia Rajib gitaris, bassis uga drummer (hal. 8), Mbabar kepemimpinan kanthi filsafat payung (hal. 9), dr. R. Bonifacius Bayu Erlangga Kusuma, Sp.Og lan Maria Saraswati Kinasih Hapsari, ST pasangan sing seneng nglestarekake budaya Jawa (hal. 10-11), Vaksinasi anak umur 9-11 taun SD Unggulan ‘Aisyiyah Bantul (hal. 12-13), Permadani Kota Magelang Wisudhan Panatacara lan Pamedhar Sabda Bregada XXVIII (hal. 14-15), Nata ati (hal. 16), Jangkang (hal. 17), Kandhang tilas cungkup (hal. 18-19), Mangerteni asal-usul wong Jawa (hal. 20), Wahyu Purba sejati (hal. 22-23), Dahuru ing Praja Wilwatikta (hal. 24-25), Ayumu saba impenku (hal. 26-27), ‘Putri lan Wong Gundul pitu’ (hal. 28), Sandhangan tumrap aksara Jawa (bageyan 2) (hal. 29), Macapat (hal. 300, Geguritan (hal. 31), Tamba teka lara lunga; gule bustaman khas semarang (hal. 32), kelangan omah (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Babad alas Mentaok (2) (hal. 35), Seni tradhisi dhadhung awuk kesenian kang isih ngrembaka ing Bokoharjo (hal. 36-37), Ngolah pring njejegake piring (hal. 38-39), Kagungan Dalem Pagelaran Kraton Ngayogyakarta (hal. 40-41), Diskusi Buku Dyah Gitarja ngonceki biografi panguasa Majapahit (hal. 42-43), Warta Ringkas (hal. 44-45), Andha Budha Dieng Tinggalan Budaya Langka (hal. 46-47), AJAG (hal. 48), krisna Ardianto kepingin dadi guru tari (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.