Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Cikal bakal (11)(hal. 2 dan 50), Mesjid (hal. 4), Ing Ngarsa Sung Tuladha ASN pamer bandhakaya iku juwarehi (hal. 5), Babagan pamor dhuwung (hal. 6), Sipate wong mulya (02)(hal. 7), Merga bakat bal-balan Rakata melu ajang tandhing ing Barcelona (hal. 8), Filsafat tetembangan Jawi (hal. 9), Asrofi, S.Ag, M.S.I pandamping sertifikasi produk halal (hal. 10-11), SMK N 2 Pengasih lulusane kena diendelake (hal. 12-13), Workshop guru Basa Jawa kanggo nyokong revitalisasi basa dhaerah (hal. 14-15), Nglatih bocah ‘patuh wektu’ ing sekolah (hal. 16), Glethang warak (hal. 17), Jagading lelembut: dikekepi pocong (hal. 18-19), Kembang setaman (hal. 19), Pustaka jawa: kembang setaman (hal. 20), Nasib panjenengan (hal. 21), Padhalangan: Peksi Dewata (hal. 22-23), Crita rakyat: katresnan ngambah geni (hal. 24-25), Crita cekak: liwung (hal. 26-27), Wacan bocah: emas lan lemah (hal. 28-29), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Iki ujian uripmu sing mawut! (hal. 32), Oh lelakon: Abote duwe pacar loro ayu kabeh (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Napak tilas: Awit upayane Sultan HB IX, putra Mantu HB II kasarekake ing Gunung Bancak Magetan (hal. 35), Tradhisi apeman ing Karaton Ngayogyakarta (hal. 36-37), Mangut lele mbah Marto ganti jeneng mbok Marto (hal. 38-39), Bangsal kencana wewangunan ing Karaton Ngayogyakarta (hal. 40-41), Pameran lukisan ing Monjali mengeti “hari penegakan kedaulatan negara” (hal. 42-43), MGMP Basa Jawa Kabupaten Gunungkidul ngadani pelatihan sastra lan tembang macapat (hal. 44), Kundha kabudhayan DIY mbabar buku Ensiklopedia Arsitektur Tradhisional Jawa (hal. 45), Kalurahan Sardonoharjo gemah ripah loh jinawi (hal. 46-47), Santi Maharani penyanyi kang sukses ing bisnis sablon (hal. 49), Sri Hartanto, S.Pd. “Supaya generasi mudha nresnani basane dhewe” (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.