Djaka Lodang, No. 42, 16 Maret 2024

Beragam informasi tersaji pada edisi kali ini. Srumuwus: Pasa (hal. 4). Wawasan jroning negara: Hak angket DPR (hal. 5). Tosan Aji: Prabotan (hal. 6). Sastra & Budaya: Swarga dumunung ing dlamakaning Biyung (hal. 7). Wiranom: Zalma Halum Athaya saka cilik bakat senine manjila (hal. 8). Pagelaran: Kaluhuraning budaya manembrana ramadhan (hal. 9). Pribadi binuka: Hj. Diah Purwanti Sunaryanta lanipAisyah tangguh pindha Khadijah (hal. 10). Pawiyatan: Sekolah dasar negeri Rejodani tamune teka lunga (hal. 12). Laporan dhaerah: Pameran seni ’Bela Mardika’ ing Monumen Ibis (hal. 14). Wanita & keluwarga: Asih tresnane bapa biyung ora bisa diganti (hal. 16). Herbal: Kiyambang (hal. 17). Jagading lelembut: Siluman sing mangan bayi (hal. 18). Pustaka Jawa: Syeh Jangkung disebut uga Kyai Ageng Landhoh Miyana (hal. 20). Padhalangan: Alap-alap Dewi Ragu (hal. 22). Crita rakyat: Jaka Tingkir (hal. 24). Cerkak: Wahyu Ratu (hal. 26). Wacan bocah: Dolanan lompat karet (hal. 28). Aksara Jawa (hal. 29). Macapat: Sasi ruwah (hal. 30). Tembang dolanan: Jonggringsalaka (hal. 30). Geguritan (hal. 31). Semarangan: Sajen (hal. 32). Oh lelakon: Pengawasane pangeran kuwi ajaib (hal. 33). Pengalamanku: Ora sida muring; Aku wis duwe (hal. 34). Napak tilas: Syekh Maulana Maghribi (hal. 35). Liputan: Nyadran ing Makam Dembaga, Tidar Salakan, Magelang (hl. 36). Liputan: Komunitas Kembang Adas gelar prahara Watusungsang (hal. 38). Kraton: Upacara ritual Karaton Ngayogyakarta (hal. 40). Liputan: Sarkem festival mikuwati daya tarik wisata Yogyakarta (hal. 42). Warta ringkes (hal. 44). Liputa: PPTY 2024 nengenake edukasi (hal. 46). Panggung: Ahmad Efendisaka pemain nganti sutradara (hal. 49). Satleraman: Drs. Catur Wijana (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.