Djaka Lodang, No. 41, 12 Maret 2022

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Cerita sambung (hal. 2 dan 51), Tumuju kahanan Normal (hal. 4), Kurikulum Merdika Sawise Merdeka Belajar Episode-14 (hal. 5), Kawruh Dhuwung (hal. 6), Supata ing Kitab Mahabarata lan Ramayana (04) hal. 7), Afifah Jatu Iftirossy Saka Lomba Saiki Dadi Penyanyi Multitalenta (hal. 8), Ruwahan (hal. 9), Parimin, S.Pd, Mbangun Desa Budaya Sinengkuyung Paguyuban Seni Budaya (hal. 10-11), Naruto lan Superman Melu Vaksin ing SD Negeri Brongkol (hal. 12-13), Srah Tinampi Tongkat Pusaka Saka KPH Edy Wirabhumi Marang Bupati Jepara (hal. 14-15), Kuliner lan Rempah ing Indonesia (hal. 16), randhu Alas (hal. 17), Jagading Lelembut: Jamaah Nyalawadi (hal. 18-19), Rumus Lawas ngingu Klangenan (hal. 20), Nasib Panjenengan (hal. 21), Padhalangan: rama-Sinta 24 Prabu Harjunasasra Kembar (hal. 22-23), Crita Rakyat: Dahuru ing Praja Wilwatika (hal. 24-25), Crita Cekak: driji (hal. 26-27), Wacan Bocah: Kendhil Sing Beja (hal. 28), Aksara Jawa: Sandhangan Tumrap Aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), kebo Ilang Kandhange Bubrah (hal. 32), ) Oh, Lelakon: Pilihan (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Napak Tilas babad Alas Mas Mentaok (hal. 35), Dwi Dasa Warsa Ruwat Rawat Borobudur: Mulihake Roh Spiritual Borobudur Lumantar Tradhisi (hal. 36-37), ROOSMAN “Leater and Natural handicraft” Produk Lokal tekan Manca Nagri (hal. 38-39), Prajanjen Giyanti 1755 (hal. 40-41), Nyekar ing Ratu Kalinyamat Nyambung Sejarah Nuladhani Semangate (hal. 42-43), Hari Pers nasional 2022 PWI Kabupaten Magelang ‘Memayu Banyu, Ngreksa Wana’ (hal. 44-45), Karya Abstra Cadaba Dody Tepi Zaman Makna Karya Donga lan Panyuwunan (hal. 46-47), AJAG (hal. 48), Sitras Anjilin Seni ora Dilestareke nanging Dilakoni (hal. 49), Ki Soekardjo kaum Mudha Perlu Sinau Budaya (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.