Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Cikal bakal (10)(hal. 2 dan 50), Generasi stroberi (hal. 4), Mapan ing bantaran kali antarane berkah lan musibah (hal. 5), Babagan pamor (hal. 6), Sipate wong mulya (01)(hal. 7), Aurelia Tasya Sevira model kang prigel karawitan (hal. 8), Sajatining kabecikan (hal. 9), Harni Astuti, S.Pd, M.Pd. pandu literasi Kulon Progo (hal. 10-11), SMP N 2 Pengasih sekolah rintisan budaya (hal. 12-13), Pndhok seni & budaya Boediardjo gelar ‘Srikandhi Sang Senopati’ (hal. 14-15), Ngulinakake supaya bocah tanggungjawab (hal. 16), Gendhola (hal. 17), Jagading lelmbut: Pocong mbonceng gojek (hal. 18-19), Kembang setaman (hal. 19), Campur bawur (hal. 20), Nasib panjenengan (hal. 21), Padhalangan: Peksi Dewta (01)(hal.22-23), Crita Rakyat: Katresnan ngambah geni (09)(hal. 24-25), Crita cekak: Emban serani (hal. 26-27), Wacan bocah: Kabayan menangake sayembara (hal. 28-29), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Banyumasan: majeg (hal. 32), Oh Lelakon: Pelangi iku nyata ing ngarep netra (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Sultan HB IX maringi ngampil Siti Hinggil kanggo papan kuliah UGM (hal. 35), Tradhisi: Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat gelar labuhan alit ing Parangkusumo (hal. 36-37), Pengrajin pacul usahane sangsaya kethul (hal. 38-39), Bangsal manis ing Karaton Ngayogyakarta (hal. 40-41), Supriyadi bebarengan masarakat majokake Bantul (hal. 42-43), Refleksi HPN 2023 PWI DIY: Ruh pers Pancasila berperan ana kebenaran dan bertanggungjawab (hal. 44), ONH Kabupaten Bantul 2023 mundhak (hal. 45), Agus Purwaka, ST. Trimurti gerbang utama Bantul (hal. 46-47), Diah Lestari Nurhidayati (Ellen) nggegulang seni tradhisional penting (hal. 49), Barmawi, S.Pd.I guru agama sing seneng ndhalang (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.