Djaka Lodang, No. 40, 5 Maret 2022

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Cerita bersambung: abg (15) (hal. 2 lan 51), Situs Sejarah (hal. 4), Jaminan Kelangan Pakaryan: Perlu Penjelasan Luwih gamblang (hal. 5), Kawruh Dhuwung (hal. 6), Supata Utawa Kutukan ing Kitab Mahabarata lan Ramayana (hal. 7), Khansa Aurora Nggegulung Seni Beladhiri Kuwi Wigati (hal. 8), Perayaan Nyepi (hal. 10), Stephanus Darell Ranahita Mahasiswa Atmajaya kang Prigel Basa Jerman lan duwe Watak Wonten Njawani (hal. 10-11), Workshop Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Minangka Sarana Nuwuhake Nilai Karakter kejujuran Siswa lan Guru SMP Negeri 2 Mlati (hal. 12-13), Serangan Umum 1 maret (hal. 14-15), Dum-duman Tugas Jroning Kulawarga (hal. 16), Cangkring (hal. 17), Jagading Lelembut: Randu Alas lowo Ijo (hal. 18-10), Tintingan Buku: cagar budaya ing Bantul (hal. 20), Nasib Panjenengan (hal. 21), Pedhalangan Rama-Sinta 23 Dasamuka Mbalela (hal. 22-23), Crita rakyat: Dahuru ing praja wilwattikta (hal. 24-25), Cerkak: Liany Tansah ing Pojok Ati (26-27), Solusi Kanggo Lusi (hal. 28), Merti Dusun Cebongan Desa mangunsari ing Perenge Gunung Sumbing: Sedhekah Makam Mbah Cebong lan Nyi Cebong (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Nonton wayang Wong Ning TBRS (hal. 32), Kekalang rasa Tresna (hal. 33), Pengalamankiu (hal. 34), Kraton mataram Islam (hal. 35), BPOM Bantu Alat Giling Jamu Kanggo Dhusun Kiringan Bantul (hal. 36-37), Ibu Nugraheni Bisa gawe Roti Merga pandhemi (hal. 38-39), Danapratapa (hal. 40-41), “Borobudur Butterfly edu” Nglestarekake lan Ranggarake Kupu-Kupu (hal. 42-43), Greget marsudi Kasarasan Warga Pleret (hal. 44), kaji Bandhing Jurnalistik (KBJ) Kegiayatan Ajeg Taunan PWI Metro Lampung (hal. 45), Bukit Bego, Imogiri sing Virai (hal. 46-47), AJAG (hal. 48), Uthak-Uthik DL (hal. 49), KRT. Bambang Setyawan Hadipuro Ngrembakake Warisan Leluhur Wajib Dijaga (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.