Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Cerita sambung: Cikal bakal (09) (hal. 2 dan 51), Mampir ngombe (hal. 4), Ngayomi kewan alasan saka pemburu ujan-ujan (hal. 5), Babagan pamor dhuwung (hal. 6), Maca politik kabudayan Sri Sultan HB VIII (hal. 7), Mutiara Sekar Arsanti juwara olympiade sains nasional (hal.8), Mbabar kearifan lokal (hal. 9), 45 taun Setya ngrungkepi sastra Jawa, Narko Sodrun Budiman nampa rancage kapindho (hal. 10-11), SMA N 1 Pengasih sekolah kanthi pirang-pirang unggulan (hal. 12-13), Kurniawan Widiyanto, SE manunggal rasa mujudake Sumberharjo sejahtera (hal. 14-15), Ngajari mandhiri tumrap bocah (hal. 16), Gempur watu (hal. 17), Jagading lelembut: dikancani ngaji (hal. 18-19), Kembang setaman (hal. 19), Pustaka raja purwa (hal. 20), Nasib panjenengan (hal. 21), Padhalangan: Wahyu Cakraningrat (03) (hal. 22-23), Crita Rakyat: Kateesnan ngambah geni (08)(hal. 24-25), Crita cekak: Ruwet (hal. 26-27), Wacan bocah: sepedha kanggo Ratih (hal. 28), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Semarangan: gara gara gagap (hal. 32), Oh Lelakon: dadi randha kudu kuwat godha (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Napak tilas (hal. 35), Tradhisi (hal. 36-37), Wira Yulie Andriani jamur tiram bisa nguripi (hal. 38-39), gedhong sedhahan ing Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat (hal. 40-41), Liputan (hal. 42-43), Pembekalan calon purna tugas kabupaten Sleman (hal. 44), Museum meorial Jenderal Besar HM. Soeharto saben 28 Februari lan 8 Juni nggelar tabur kembang lan seminar (hal. 45), PGC (Pegel Goes Community) ambal warsa ka-3 jaga kasarasan kanthi ‘bersepeda’ (hal. 46-47), Siluman kedhung tambakraga (hal. 48), Sapa cidra ing kono wahyune sirna (hal. 49), Bethy Mahara Setyawati, S.Pd pinter lan minterake (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.