Djaka Lodang, No. 40, 2 Maret 2024

Beragam informasi tersaji pada edisi kali ini. Srumuwus: Curang (hal. 4). Wawasan jroning negara: Kasil pemilu miturut etungan cepet (hal. 5). Tosan aji: Kawruh dhuwung (hal. 6). Sastra & budaya: Simbolisme budaya Jawa ing iringan Wayang Purwa (hal. 7). Wiranom: Faiqoh Rofi’ Tsabitah juwara maca cerkak (hal. 8). Pagelaran: Beras wutah arang bali menyang takere (hal. 9). Pribadi binuka: Pardiman Djoyonegoro: Acapella duwe unsur tradhisi Jawa (hal. 10). Pawiyatan: SMP Negeri 3 Wonosari nuhoni amanat UUD 1945 pasal 31 (hal. 12). Laporan dhaerah: Permadani Jepara 120 pasarta melu pawiyatan (hal. 14). Wanita & keluwarga: Ambruke tatakrama kita (hal. 16). Herbal: Ketumbel (hal. 17). Jagading lelembut: Kamar nomer 21 (hal. 18). Pustaka Jawa: Melangkah wacan tumrap pandherek kursus buta huruf (hal. 20). Padhalangan: Alap-alapan Dewi Ragu (hal. 22). Crita rakyat: Seri Mataram Prawira ing Mataram (hal. 24). Cerak: Cemburu (hal. 26). Wacan bocah: Ketanggor (hal. 28). Aksara Jawa (hal. 29). Macapat: Aja numpak bandha donya (hal. 30). Tembang dolanan: Sanadyan (hal. 30). Geguritan (hal. 31). Semarangan: Salah colok garai mala (hal. 32). Oh lelakon: Kamasku kuwi pacarku (hal. 33). Napak tilas: Syekh Maulana Maghribi (hal. 35). Pangupaboga: Anis Riyati Primastuti pengusaha sukses produk abon (hal. 36). Liputan: Nyadran ing Pasarean Kyai Candrabumi (hal. 38). Kraton: Upacara ritual Kraton Ngayogyakarta (hal. 40). Liputan: ‘Bincang budaya’ ing Untidar Magelang (hal. 42). Liputan: Taman budya Embung Giwangan (hal. 44). Wisata: Desa wisata penglipuran ing Bali (hal. 46). Panggung: Sartono metu saka PNS supaya bisa nggilut seni (hal. 49). Satleraman: Putri Nur Agustina siswi SMP Muh Banguntapan (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.