Djaka Lodang, No. 39, 26 Pebruari 2022

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel.  Cerita sambung: ABG (hal. 2 &51), Toleransi (hal. 4), Literasi digital lansia: kanggo nyegah derbalane warta bohong (hal. 5), Kawruh dhuwung (hal. 6), Supata ing Kitab Mahabarata lan Ramayana (02) (hal. 7), Ahmad Hibban Aunur Rahman Juwara Lomba Maca Puisi GPMB Tingkat Nasional (8), Sholat sembulih saking Isra’ Mi’raj (hal. 9), Roosmarno, AP isih turunan saka Sultan Agung (hal. 10-11), Tembayatan SD Muh. Wonokromo I lan UMY (hal. 12-13), BPOM gelar customer gathering wujud publikasi marang masarakat (hal. 14-15), Ciri wong duwe mental sugih (hal. 16), Mentaos (hal. 17), jagading lelembut: Dredah (hal. 18-19), Kembang setamann (hal. 19), Bondan Nusantara lan jiwa ragane ing kethoprak (hal. 20), nasib panjenengan (hal. 21), Padhalangan:  Rama-sinta 22 Paukuman Marang Dasamuka (hal. 22-23), Crita Rakyat: dumadine tumbak kyai upas (hal 24-25), Crita Cekak: diaryne Wulan (hal. 26-27), Wacan Bocah; sega sing bisa omong (hal. 28), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), geguritan (hal. 31), banymasan: adoh ratu pedhek watu (hal. 32), Oh lelakon; nyalahi sesaji (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Dasanama: lili udan (hal. 35), Pameran trilogy Mencari Arjuna (TMA) (hal. 36-37), KSU ‘sumber mustika’ ngadani rapat anggota tahunan (hal. 38-39), Filosofi taneman ing Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat (40-41), Museum sandi: sujarah perjuwangan Indonesia lumantar kode rahasia (hal. 42-43), “Ibu Bumi Bapa Angkasa” Panandha Kridha Budaya Literasi ing Kulonprogo (hal. 44-45), Krajan ghaib Ki Semar kang wingit ing patilasan eyang Ismaya, Klampis ireng, Ponorogo (hal. 46-47), AJAG (hal. 48), Rini Widyastuti kreativitas kuwi tanpa winates (hal. 49), Agus Handoko: pendhiri lan Pembina Laskar Jogja (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.