Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Cerita sambung: Cikal bakal (08) (hal. 2 dan 51), Sinau (hal. 4), Nyulik bocah cilik: kedadeyan temenanan apak kabar angin (hal. 5), Babagan pamor dhuwung (hal. 6), Watak lan laku mulya (03) (hal. 7), Gilbert Brilliance Angger Pangeling mumpuni ing olah seni karawitan (hal. 8), Luhuring leluhur (hal. 9), DR. Wiekandini Dyah Pandanwangi, S.S., M.Hum bahasa ibu minangka ragam budaya nusantara (hal. 10-11), SMP Pangudi Luhur Moyudan nguri-uri kabudayan Jawa (hal. 12-13), Miniatur masjid Nabawi ing Blitar (hal. 14-15), Mbangun miturute bocah kawiwitan 3T (hal. 16), Ganyong (hal. 17), Jagading lelembut: dibiyantu sing tunggu kedhung (hal. 18-19), Kembang setaman (hal. 19), Pustaka Jawa: Panggelar boedi (hal. 20), Nasib panjenengan (hal. 21), Padhalangan: Wahyu Cakraningrat (02) (hal. 22-23), Crita Rakyat: Katresnan ngambah geni (07)(hal. 24-25), Cerita cekak: tatu (hal. 26-27), Wacan bocah: cindelaras (02) (hal. 28), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Banyumasan: Sugeng ambal warsa kaping 452 kabupaten Banyumas (hal. 32), Oh lelakon: jebul bojoku duwe kelainan (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Napak tilas (hal. 35), Liputan: Desa Srimulyo Lurah Drs. Wajiran mbangun budaya lan wisata (hal. 36-37), Pangupoboga (hal. 38-39), Kompleks kasatriyan ing Karaton Ngayogyakarta (hal. 40-41), Majiburokhman, S.Ag.MA ngajab gelar seni budaya Wedomartani luwih grengseng (hal.42-43), Warta ringkes (hal. 44-45), Budidaya bahasa ibu patut dijaga lan diuri-uri amrih lestari (hal. 46-47), Siluman kedhung tambakraga (hal. 48), Nyi Suhartini sinau nyindhen saka cassette recorder (hal. 49), Yulia Dwi Ernawati, S.Pd guru SD model kang sregep nulis fiksi (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.