Djaka Lodang, No. 39, 24 Februari 2024

Djaka Lodang  edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Klawuning (hlm. 2 dan 51), Presiden anyar (hlm. 4), Kampus bergerak (hlm. 5), Kawruh dhuwung (hlm. 6), Tetaken Gunung Lima (hlm. 7), Qoidnail Abellauta Hamitisna prestasi ing donyane seni (hlm. 8), Ajining kepemimpinan (hlm. 9), Silveria Supanti, SH.MH Jpgja pancen istimewa (hlm. 10-11), SMP Negeri 2 Ngaglik sekolah berkarakter prima (hlm. 12-13), PJ Bupati Jepara ngepyakake rest area ngetuk garden gelar kirab budaya lan seni tradhisi (hlm. 14-15), Njaga kualitas omongan (hlm. 16), Ketul (hlm. 17), Cemara nyalawadi (hlm. 18), Kemang setaman (hlm. 19), Usada Jawi kapethik saka serat primbon racikan jampi jawi 1 (hlm. 20), Alap-alapan Dewi ragu (hlm. 22-23), Seri mataram satibane ing Kuthagedhe (hlm. 24-25), Kepleset tresna ing platarane uwong (hlm. 26-27), Kancil mertobat (hlm. 28), Filsafat hanacaraka kanthi sekar dhandhanggula (hlm. 29), Macapat (hlm. 30), Geguritan (hlm. 31), Nyoblos (hlm. 31), Telek lencung kanggo pelajaran (hlm. 33), Pengalamanku (hlm. 34), Syekh Maulana Maghribi (hlm. 35), Labuhan merapi tingalan dalem jumeneng Sri Sultan HB X (hlm. 36-37), Maknane ketan, kolak, lan apem tradhisi ruwahan turun-temurun wong Jawa (hlm. 38-39), Upacara ritual Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat (hlm. 40-41), Pengetan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 PWI-IKWI DIY ziarah tokoh-tokoh pers (hlm. 42-43), Olympicad olympiade Ahmad Dahlan mata lombane warna-warna kanggo guru lan siswa (hlm. 44-45), Kagungan gangsa warisan budaya Jawa sing diakoni donya (hlm. 46-47), Eko Saputro kumandhanging ndhalang tekan Semarang (hlm. 49), Anggita Pameswara seneng tembang macapat (hlm. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.