Djaka Lodang, No. 38, 19 Pebruari 2022

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Cerita sambung: ABG (hal. 2 &51), Rabuk Kanggo Pari (hal. 4), Rego Minyak Goreng kaprabawan reregan global (hal. 5), kawruh Padhuwungan (hal. 6), Supata Sajrone Mahabarata lan Ramayana (01) (hal. 7), Angga Bimo Satoto Pengalaman Kuwi Kunci (hal. 8), Kasuksesan jer Basuki Mawa bea (hal, 9), Haryudi Pranatacara gampang-gampang angel (hal. 10-11), Guru Bahasa Indonesia SMA DIY Ngadani Lawatan Sastra (hal. 12-13), paguyuban pagar asri nglumpukae balung apisah (hal. 14-15), Home Sweet home (hal. 16), SDGs lan kasarasan masarakat universal taun 2030 (hal. 17), Jagading lelembut: Hi..hi..hi.. pasar malam ghaib (hal. 18), Kembang Setaman (hal. 19), Kabudayan Portugis ing Indonesia (hal. 20), Nasib Panjenengan (hal. 21), Padhalangan: Dasamuka Rante (hal. 22-23), Cerita Rakyat: Dumadine keris kyai Nagasasra (hal. 24-25), Cerita cekak: Bubrah (hal. 26-27), Wacan Bocah: Kudu Aku (hal. 28), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Semarangan: Kota Lama lan Pesonane Saiki (hal. 32), Oh Lelakon: Golek Dhuwit Kok Malah Dipajegi (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Dasanama; Wora wari Gantung (hal. 35), Makna Tugu Golong Gilig (hal. 36-37), Kuliner Ingkung grameh Inovasi Olahan Kuliner Tradisional Jawa (hal. 38-39), Situs Kerto Plered Tilas Keraton Sultan Agung kang nasibe Mrina (hal. 40-41), Sumber kemuning antarane sejarah lan tutur tinular (hal. 42-43), warta ringkas (hal. 44-45), Plesiran ing pesisir Slili, rinasa anyep ing ati (hal. 46-47), AJAG (hal. 48), Uthak-athik DL (hal. 49), hanggo Hartono (Drs. Hartono Munandar. A.P) edukasi literasi Budaya Jawa penting (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.