Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Cikal bakal (07) (hal. 2 dan 51), Haji (hal. 4), Nrima ing pandum miskin nanging bagya mulya (hal. 5), Babagan pamor dhuwung (hal. 6), Watak lam laku mulya (02) (hal. 7), Deswitha Dwi Kusuma Putri modhel sing duwe gegayuhan dadi pramugari (hal. 8), Sumangga gusti kemawon (hal. 9), Ari Kristiani, M.Pd. Budya Wacana, junjung dhuwur kabudayan Jawa (hal. 10-11), SD Negeri Dukuh Panjatan rimbun anggun rukun (hal. 12-13), Sarasehan lan patemon sanggar triwida Tulungagung (hal. 14-15), Ala becike watak katon saka tumindak (hal. 16), Gandasuli (hal. 17), Jagading lelembut: kesasar ing alam gaib (hal. 18-19), Tatacara adat tumrap wong Jawa (hal. 20), Nasib panjenengan (hal. 21), Padhalangan: Wahyu Cakraningrat (01) (hal. 22-23), Crita Rakyat: Katresnan ngambah geni (06) (hal. 24-25), Crita Cekak: Bekti lan tresna (hal. 26-27), Wacan bocah: Cindhelaras (01) (hal. 28), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Gara-gara supaka eh.. pusaka (hal. 32), Oh lelakon: Tresna kang ora apik (hal. 33), Pengalamanku (hal.34), Napak tilas: Sultan HB IX kasil nggeret kawigaten Dewan Keamanan PBB (hal. 35), Monitoring lan survei lokasi program replikasi TPBIS taun 2023 (hal. 36-37), Sanggar tari lan budaya krido bekso mudo gumregah (hal. 38-39), Regol/kori kamagangan ing Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat (hal. 40-41), Pengetan 4 taun paguyuban “Damarjati Marganingsih” (hal. 42-43), Warta Ringkes (hal. 44-45), Lurah Hartoyo Tamanan gumregah, makmur lan sejahtera (hal. 46-47), Sihono: kudu sregep srawung (hal. 49), Hj. Emi Masruroh, S.Pd Bunda Literasi Kabupaten Bantul (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.