Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Cikal bakal (06) (hal. 2 dan 51), Guru (hal. 4), Kelungguhan lurah desa suwene bakal sangang taun? (hal. 5), Babagan pamor dhuwung (hal. 6), Watak lan laku mulya (01) (hal. 7), Amirah rasyida Salma Insani jiwa calon pemimpin wis katon (hal. 8), Dimensi kamanungsan ing masarakat (hal. 9), Drs. Hudono, SH wartawan kang uga dhosen ‘berprestasi’ (hal. 10-11), SMP Negeri 2 Sentolo sekolah unggulan nadyan pinggiran (hal. 12-13), Pekan budaya Tionghoa Yogyakarta 2023 dipurwakani dening Sri Sultan HB X (hal. 14-15), Mbangun karakter prayogane saka cilik (hal. 16), Gandapura (hal. 17), Jagading lelembut: Peri pesen bakso (hal. 18-19), Mahabharata (hal. 20), Nasib panjenengan (hal. 21), Padhalangan: lairipun Sri Arjunasasra (18) (hal. 22-23), Crita rakyat: Katresnan ngambah geni (05) (hal. 24-25), Crita cekak: Tresnaku ing perenging menoreh (hal. 26-27), Njagakake endhoge si blorok (hal. 28), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Viral culik (hal. 32) Rasa iki angel dioncati (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Napak tilas: Sultan HB IX ora kersa nampa utusan Walanda (hal. 35), Angkringan kebon’s Godean bakmi uenak sega bakar menu andalan (hal. 36-37), Drs. Anang Zamroni, MSI kanthi manunggal rasa tumuju sindu kang makmur (hal. 38-39), Kompleks Kamagangan ing Karaton Ngayogyakarta (hal. 40-41), Monumen pers nasional lambang spirit jurnalist Indonesia (hal. 42-43), Gamelan Kalurahan Condongcatur ditabuh saben kemis pahing (hal. 46-47), Wahyu Setiawan: guru kang uga pametri budaya Jawa (hal. 49), Umi Hafifah: kasengsem gendhing lan karawitan (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.