Djaka Lodang, No. 37, 10 Februari 2024

Djaka Lodang  edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Klawuning (hlm. 2 dan 51), Nyoblos (hlm. 4), Presiden oleh kampanye-mihak paslon? (hlm. 5), kawruh dhuwung (hlm. 6), Ngayogyakarta bisa dadi punjere literasi Indonesia (hlm. 7), Zahrotun Qurrata A’yuni juwara lomba monolog nasional (hlm. 8), Rasa sajroning rasa (hlm. 9), Agus Handoko (Tjan Kiem Hong) pametri budaya Tionghoa kang Jawani (hlm. 10), SD N 1 Siyono tuwa tetp kuwawa (hlm. 12), Sumberagung nyawiji ing cipta, rasa, karsa lan karya kapimpin lurah Yudi (hlm. 14), Ambalwarso bocah perlu digawe lumrah (hlm. 16), Ketepeng Cina (hlm. 17), Sikile digondeli bocah bajang (hlm. 18), Kembang setaman (hlm. 19), Kawitane wong Jawa (hlm. 20), Alap-alapan Dewi ragu (hlm. 22), Seri mataram: sedane Ki Surya Ngalam (hlm. 24), Yu Mimin ngaku miskin (hlm. 26), Padang mbulan (hlm. 28), Aksara Jawa (hlm. 29), Macapat : milih presiden lan wakil presiden (hlm. 30), Tembang dolanan: angine sumilir (hlm. 30), Geguritan (hlm. 31), Horeeeee preine suwe! (hlm. 32), Dadi TKW kanggo ragad anak (hlm. 33), Pengalamanku (hlm. 34), Napak tilas Ki Ageng Selo (hlm. 35), Klenteng Kwan Tee Kiong Poncowinatan madeg taun 1879 klebu cagar budaya (hlm. 36), Kue-kue tradhisional pasugatan warsa anyar imlek (hlm. 38), Sejarah alegoris (hlm. 40), Restoran legendaris Lie Jiong (hlm. 42), Sulistya Atmaji, S.E. memetri budaya Jawa murih Ringinharjo raharja (hlm. 44), UKW PWI ing Yogyakarta disengkuyung 3 perusahaan BUMN (hlm. 46), Wahyu Aziz Farantino main kethoprak saka otodidak (hlm. 49), Suharyadi, S.Pd guru SD koreografine pirang-pirang (hlm. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.