Pada minggu kali ini Sekolah majalah berbahasa Jawa Djaka Lodang menampilkan beberapa artikel diantaranya: Sekolah sakjroning  wabah (hal. 4), Bencana alam sambung rapete karo kabudayan (hal. 5), Pelantikan Joe Biden sajroning crahsulaya (hal. 6), Ngedekake koperasi, aja mung kanggo golek bantuan (hal. 7), Purpose , Hop lan friendship tumraping kabegjan (hal.8), Dokter Cahyaningrum Dewojati, M. Hum: Pendidikan iku penting (hal. 10), Ponpes Darussalam Gunung Pring Muntilan Magelang (hal. 12), Pepethan Dewi nggendong bayi (hal. 14), Nalika bocah dicecamah (hal. 16), Umpama Kasarasan masyarakat dadi pathokan (hal. 17), Seto Yudatama: Dudu obat nangging bisa kanggo ngobati (hal. 8), Ki Carawasita (1909-2007) Pujangga gendhing Jawa kang Kasusra (hal. 40), Kyai Cindhe Amoh: Pekathik Sultan Agung ing Imogiri  (hal. 42), Taman wisata “puncak Sosok” ing Pleret, Bantul Yogyakarta (hal. 47).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.