Djaka Lodang, No. 36, 5 Februari 2022

Djaka Lodang  edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Jamu gendhong (hal. 4), Ngrokok ing Dedalanan Klebu Pelanggaran Berkendaraan (hal. 5), Kawruh Dhuwung (hal. 6), Carane Nggrengsengake Sastra Jawai ng Tlatah Ngayogyakarta (hal. 7), Pintaka Agda Ayu Azizah aja kakehan dipikir nanging enggal dilakoni (hal. 8), Tanggap ing sasmita sing sapa lena bakal cilaka mulad salira tansah eling kalawan waspada (hal. 9), Stefanus Derry Eka Prasetya barongsai lan kabudayan Tionghoa ing sakiwa tengene (hal. 10 – 11), Tradhisi mudhik sarta ruwatan imlek mbersihi jiwa diri pribadi asung pakurmatan marang wong tuwa (hal. 12-13), Klentheng Liong Hok Bio ing Magelang biyen nate kobong saiki endah magrong-magrong (hal. 14-15), Ngecakake dhuwit blanjan (hal. 16), Cemas utawa Anxiety (hal. 17), Kreteg Ciyut bisa diliwati truk gedhe (hal. 18-19), Tradisi moci kebak nilai filosofi (hal. 20), Rama-Sinta 19 Prabu Harjunasasra Nuruti Mothahing Garwa (hal. 22-23), Dumadine Keris Kyai Nagasasra (hal. 24-25), Cerkak: Makcomblang (hal. 26-27), Tawon kewan kang ngedap-edabi (hal. 28), Aksara jawa: Dipangku ben meneng (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Nostalgia imlekan (hal. 32), Kedanan mendring (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Kembang kertas (hal. 35), Peteng padhange wayang potehi ing nuswantara (hal. 36-37), Kue keranjang pasugatan wajib ing pahargyan warsa enggal imlek (hal. 38-39), hadeging nigari Ngayogyakarta Hadiningrat (hal. 40-41), Telonan (hal. 42-43), Liputan Tionghoa (hal. 44-45), Desa menorah Perduli Semeru ing Lumajang (hal. 46-47), Ellyn Subiyanti bagi beras lan masker ing imlek nasional (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.