Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Cikal bakal (05) (hal. 2 dan 51), Beras (hal. 4), Pelanggaran HAM berat negara ngakoni lan nggetuni (hal. 5), Babagan pamor dhuwung (hal. 6), Sastra cetha wadiningrat: sastra tanpa papan, sastra tanpa tulis (03) (hal. 7), Yoga Firmansa calon ilmuwan kang usahawan (hal. 8), Hanggayuh kaprayoganing urip (hal. 9), Dyajeng Candra Mulya sindhen sing prigel nembang campur sari (hal. 10-11), SMP N 1 Pandak para dwija nguri-uri budaya Jawa (hal. 12-13), Watu lanang wadon ing Imogiri (hal. 14-15), Solahbawa wong tuwa tinuladha putra (hal. 16), Gambir (hal. 17), Jagading lelembut: Tangising prawan ing lingsir wengi (hal. 18), Kembang setaman (hal. 19), Pencerahan tumrap karya seni (hal. 20), Nasib panjenengan (hal. 21), Lairipun Sri Arjunasasra (17) (hal. 22-23), Katresnan nambah geni (04) (hal. 24-25), Amarga gengsi (hal. 26-27), Wedhus celengan (hal. 28), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Ramalan si Ramlan (hal. 32), Ora ngiro anake melu klitih (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Amanat Sultan HB IX (hal. 35), Dwi Agus Kristanto modhal sabar lan bersyukur sukses nang donyaning perhotelan (hal. 36-37), Suwardi, S.Pd Triharjo Mas Putra (hal. 38-39), Tembok Baturana lan pangongan ing Karaton Ngayogyakarta (hal. 40-41), Soto kadipiro madeg taun 1921 (hal. 42-43), Warta ringkes (hal. 44-45), Rawa Jombor Taman Nyai Ageng Rakit (hal. 46-47), Oran ana satru luwih sekti kejaba atine dhewe (hal. 49), Dra. Dwi Martini, M.Pd. Si sukses ngesuhi Perbasasi Kulon Progo (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.