Djaka Lodang, No. 36, 3 Pebruari 2024

Beragam informasi tersaji pada edisi kali ini. Srumuwus: Politik dhuwit (hal. 4). Wawasan jroning negara: Pajeg papan hiburan (hal. 5). Tosan Aji: Kawruh dhuwung (hal. 6). Sastra & Budaya: Ngayogyakarta bisa jadi punjere literasi Indonesia (hal. 7). Wiranom: Saviera Zulykha Ajeng Fauqii Nuraa penyiar RRI Pro 4 kang wasis Basa Jawa (hal. 8). Pagelaran: Bobit bibit bebet (hal. 9). Pribadi binuka: Asah Hafzah Munif wanita mumpuni nate digendhong Gusti Prabu (hal. 10). Pawiyatan: SMA N 2 Playenberbasis budaya lan duwe kelas khusus (hal. 12). Laporan dhaerah: Mahasiswa ISI Surakarta nngelar lakon ‘Jitabsara Kawedhar’ (hal. 14). Wanita & keluwarga: Urip ing jaman milenial (hal. 16). Herbal: Krangenyan (hal. 17). Jagading lelembut: Omah blandar kandhang jaran (hal. 18). Kembang setaman (hal. 19). Tintingan buku: Ngerteni kabudayan using (hal. 20). Padhalangan: Alap-alap Dewi Ragu (hal. 22). Crita rakyat: Seri Mataram Widadari Gunung Lawu (hal. 24). Cerkak: Thukuling rasa kapisanan (hal. 28). Wacan bocah: Ken Bebed, garwane Gajahmada kang setya (hal. 28). Aksara Jawa (hal. 29). Macapat: Kinanthi (hal. 30). Tembang dolanan: Sarwa gampang (hal. 30). Geguritan (hal. 31). Banyumasan: Knalpot brong (hal. 32). Oh lelakon: Iyem pilihanku (hal. 33). Pengalamanku: Nobar tekan Solo; Kalah dhisik (hal. 34). Napak tilas: Ki Ageng Selo (hal. 35). Liputan: Wartawan cacah 28 melu orientasi kewartawanan lan keorganisasian PWI (hl. 36). Liputan: ‘Ruwat rawat Borobudur ka-XXII-2024 (hal. 40). Kraton: Sejarah Alegoris (hal. 40). Liputan: Peace & harmony kanggo ngadhepi pemilu 2024 (hal. 42). Warta ringkes (hal. 44). Wisata: Pesisir Sadranan (hal. 46). Panggung: Sugiyanto trah seniman, keluwarga seniman, lan nglairake seniman (hal. 49). Satleraman: H. Iswandi, S.Pd. saka guru piwulang Basa Jawa (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.