Pada edisi minggu ini memuat berbagai artikel tentang: Srumuwus: Saka Botswana (hal. 4), Wawasan jroning negara: Banjir Jakarta (hal. 5), Wawasan jaban rangkah: Jendral Iran diserang (hal. 6), Tintingan buku: Makarya bergas, ikhlas, syukur anjalari urip makmur (hal. 7), Pagelaran : Budi pakerti Jawa (hal. 8), wanita & keluarga: Ora napsu mangan (hal. 9), Dasanama: Karabao (hal. 29), Pribadi binuka:  Dwi Astutiningsih, S.I Pust. Rembyakaning literasi wonten masyarakat (hal. 30), Tradisi: Upacara masyarakat jawa pesisiran (hal. 32),  Liputan: Dewan kebudayaan Sleman ngrembug kebudayaan bareng panggiyat budaya(hal. 36), Klagenan: PWI DIY lan UGM nggelar mancing bareng ngundhakake”sinergitas” karyawan lan wartawan (hal. 38), Laporan dhaerah: Sultan Agung dadi cucuking ajurit kang kepingin nglungakake penjajah (hal. 42), Plesiran: Geosite Ngingrong obyek wisata hits gunung kidul (hal. 46), Satleraman: Laila Meika Rahmawati kenya manis kang hobine nglukis (hal. 50). 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.