Djaka Lodang edisi kali ini memuat beberapa artikel. Krisis Dhele Tahu Tempe Dsuda Ukurane (hal.5) ringkese yaiku: menawa tahu lan tempe ukurane gedhene disuda iku mesthi ana apa-apane utawa ana jalarane. Minunggan wiwit enteke taun 2020 sudane ukuran tahu lan tempa krana bahan bakune sing wujud kedhele utawa dhele mundhak larang.Katone undhake rega mung atusan utawa ewon rupiah, nanging tumrap pengajin tahu lan tempe wis kuwawa jiret gulu merga bebathen saka gawe tahu lan tempe iku tipis banget.

Vaksinasi Warga Donya Sakehe Negara Miwiti Vaksinasi (hal.6) ringkese yaiku: Barengi wektune, negara Arab cacah 22 miwiti vaksinasi. Negara Arab cacah 11 kaya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, Lebanon, Jordania, Libya, Bahrain, Oman, Qatar, Mesir lan Kuwait kanthi cara tuku secara langsung. Dene negara Arab liyane cacah 11 kaya Sudan, Yaman, Suriah, Libya, Tunisia, Maroko, Mauritania, Djibouti, Somalia, Palestina lan Aljazair liwat skema Covac sing anggone nganake vaksin liwat pengadaan internasional.

Netepi Janji Aja Korupsi (hal.7) ringkese yaiku: Sawise kasil kepilih dadi kepala daerah utawa lurah desa, kudu tansah eling marang sumpah janji nalika pelantikan uga janji-janji nalika kampanye. Aja nganti gampang kagodha dening maneka pangiming-iming bandha donya kang dudu hake, amarga dadi panguwasa mono yen ora ngati-ati lane ling sarta gelem dielingke bisa gampang tumindak nalisir kang pungkasane malah dadi kuburane dhewe.

Kebahagiaan utawa Kabegjan Amarga Dhewekan (hal. 17) ringkese yaiku: ing kanyatan sabenere kesepian iku ora bisa dipadhakake karo dhewekan, amarga ing ngendi-endi papan akeh kang bisa diprangguli bab anane piyantun kang gesang dhewekan kang jebul saestu-estu banget prodhuktif sanget, kayata para seniman lan ilmuwan.

Sejarah Pusaka Kraton Surakarta Mahesa Keturunan Kyai Slamet (hal.42) ringkese yaiku: Mahesa utawa Kebo keturunan Kyai Slamet dipercaya masarakat lan duwe filosofis kang jero. Tembung Slamet tegese wilujeng, rahayu, widada, basuki, sugeng,. Kebo Kyai Slamet duwe pangajab becik yaiku spaya diparingi keslametan lair batin saka Gusti Kang Murbeng Dumadi.

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.