Djaka Lodang, No. 35, 29 Januari 2022

Djaka Lodang  edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Indeks Kebahagiaan (hal. 4), bendungan Kanggo Ketahanan pangan Kunci Kemandhirian Pangan iku Cukup Banyune (hal. 5), Greneng (hal. 6), cara Nggrengsengake Sastra Jawai ng Tlatah Ngayogyakarta (01) (hal. 7), raka Adiyasa Pratama Saputra “Prestasine tekan Manca Negari (hal. 8), Mbabar kabecikan (hal. 9), Antarane SH. Mintardja, Api di Bukit Menoreh, Lan Pepeling Luhur Searatan iki kapingsungsungake kanggo Pengetan lair lan sedane SH. Mintardja (hal. 10-11), Sertijab Kepala SMP N 2 Mlati kaleksanan Kanthi Rancag Senajan Amung Prasaja (hal. 12-13), Asosiasi Pasar Tani (Aspartan) Kabupaten Bantul Wiwit Gumregah Maneh (hal. 14-15), Ngatur Dhuwit Keluwarga (hal. 16), Iklim ing Ngayogyakarta Tumraping Kasarasan (hal. 17), Jagading lelambut (hal. 18), Aksara jawa (hal. 19), Adat lan Kelairan Jawa (hal. 20), prabu Harjunasasra Nuriti Mothathing Garwa (hal. 22-23), Dumadine Keris Kyai Nagasasra (hal. 24-25), Cerkak: reuni (hal. 26-27), Dalan langkuas (hal. 28-29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Degawa kelong (hal. 32), Oh, Lelakon (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Buntut Kucing (hal. 35), festival Wayang Pendidikan Karakter Kanggo Murid PAUD ing Kabupaten Bantul (hal. 36-37), Peyek Miroso (hal. 38-39), Gladhen Siraman Pusaka Para Abdi dalem Reh Kaprajan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat (hal. 40-41), wilujengan jenang Sungsuman Tutupan Ambalwarsa – 90 Pakasa (hal. 42-43), warta ringkas (hal. 44-45), lembah cinta Destinasi Wisata Eksotis ing Bojonegoro (hal. 46-47), Drs. Angger Sukisno MC Kawentar Wegig Nyerat Naskah Kethoprak (hal. 49), Kyai Imam Atik Nurbani Dhalang dhakwah Saka Cilacap (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.