Djaka Lodang, No. 35, 27 Januari 2024

Beragam informasi tersaji pada edisi kali ini. Srumuwus: Sepur (hal. 4). Wawasan jroning negara (hal. 5). Tosan aji: kawruh dhuwung (hal. 6). Sastra & budaya: Selapanan bayi (hal. 7). Wiranom: Deswita Galuh Rahmawati juwara seni ing tataran nasional (hal. 8). Pagelaran: Kamanungsaning urip bebrayatan (hal. 9). Pribadi binuka: Drs. Sapto Priyono, MM tansah migunani marang sasama (hal. 10). Pawiyatan: SMA Negeri 3 Samigaluh tansah duwe prestasi (hal. 12). Laporan dhaerah: Dialog budaya ing Disdikbud Kota Magelang (hal. 14). Wanita & Keluwarga: Kebo manut gudele (hal. 16). Herbal: Kremak (hal. 17). Jagading lelembut: Diampirake sing tunggu wit cangkring (hal. 18). Pustaka Jawa: Perkawinan adat Jawa (hal. 20). Padhalangan: Alap-alapan Dewi Ragu (hal. 22). Crita rakyat: Seri Mataram Widadari Gunung Lawu (hal. 24). Cerkak: Adhang-adhang amplop (hal. 26). Wacan bocah: Wit asem pinggir bangjo (hal. 28). Aksara Jawa (hal. 29). Macapat: Mapag taun 2024 (hal. 30). Tembang dolanan: Prakanca yo ayo (hal. 30). Geguritan (hal. 31). Semarangan: Aja gorengan wae! (hal. 32). Oh lelakon: Impen, tresna, lan kaluwarga (hal. 33). Pengalamanku: Ula mlebu omah; Polisi dipalak kere (hal. 34). Napak tilas: Ki Ageng Selo (hal. 35). Liputan: Pagelaran kethoprak SMK N I Godean “Sing sapa salah bakale seleh” (hal. 36). Liputan: Serut gumregah mbangun lan memangun praja murih luwih maju (hal. 38). Kraton: Sejarah alegoris (hal. 40). Liputan: Guru, pegawai, TNI, Polri sa-Kapanewon Depok ing pengetan Natal (hal. 42). Warta ringkes (hal. 44). Wisata: Museum Kereta Api Ambarawa (hal. 46). Panggung: Widyaningsih, S.S. sade sesegeran (hal. 49). Satleraman: Rahayu Sukmawati, S.Sn. peduli lestarine beksa Jawa (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.