Djaka Lodang, No. 34, 22 Januari 2022

Djaka Lodang  edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Olah raga bal-balan (hal. 4), Ngadhepi Taun 2022 Pemerintah isih Netepake taun Pandhemi (hal. 5), Ricikan Dhuwung (hal. 6), Pakeliran Ringgit Purwa Katitik Saking Basanipun (hal. 7), Ully dwi Ikhtiar, S.Pd Atlet Tae Kwo Ndo sing Kaloka (hal. 8), Lunture Buadaya Lokal (hal. 9), gandrung Karo Majalah Djaka Lodang Sawise Maca Isi Rubrik-Rubrike (hal. 10-11), Siswa lan Guru SMK Negeri 1 Godean Dadi sampling Swab RT-PCR (hal. 12-13), Sanggar seni Sekar Shanty Mbanyu Mili nut Lakuning Jaman (hal. 14-15), yen Wanita Seneng Organisasi (hal. 16), Ivermectin Tumraping Kasarasan Manungsa (hal. 17), Becake Mlebu Kuburan Angker (hal. 18), Kemoosen (hal. 19), ungak-ungak sejarahe Brang wetan (hal. 20), Muter taman Sriwedari (hal. 21-22), Dumadine Keris Kyai Nagasasra (hal. 24-25), Nalika gagat Enjang (hal. 26-27), Nalika gagat Enjang (hal. 26-27), Macapat (hal. 30), geguritan (hal. 31), Warak Ngendhog (hal. 32), Sing Tuku Nembung, Bakule Bingung (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Kembang Kenikir (hal. 35), Musyawarah daerah (Musda) GPMB DIY Pemilihan Ketua Periode 2021-2025 (hal. 36-37), Lopis Mbah Satinem Moncer tekan Manca Negara (hal. 38-39), Sekolah Tamanan Yasan Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono I (hal. 40-41), Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Wanodya Kudu Wani Muni Ora (hal. 42-43), Warta Ringkas (hal. 44-45), Pesisir pasur (hal. 46-47), Marietta Waluyati: Bombong Siswane Bisa Mandiri (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.