Djaka Lodang, no. 34 20 Januari 2024

Dalam edisi kali ini menampilkan beberapa artikel diantaranya : Survei (hal. 4), Dana siluman kampanye dhuwit kotor kanggo biaya pilihan (hal. 5), Kawruh duwung (hal.6), Upacara puputan (hal. 7), Natungga Dewa Ratzell Bruce Lee junior saka Bodeh (hal. 8), Generasi Z lan seni tradisi (hal. 10), B.P.H Kusumo Kuntonugroho, S.P., M.Eng Ngagem bathik Indra Widagda ing daup ageng (hal. 10), SD Muh. Sidorejo Semin (hal. 12), Pagelaran ritual “sangkan paranig dumadi” (hal. 14), Aku ora salah (hal. 16), Kengkeng (hal. 17), Gendruwu Baidi (hal. 18), Candhi Syiwa Prambanan (hal. 20), Alap-alap dewi Ragu (hal. 22), Seni Mataram (hal. 24), Seni Mataram : Gugure Ki Wiraraja (hal. 24), Gendulak-gendhulik (hal. 26) Kekancan munyuk lan bulus (hal. 29), Memetri budaya Jawa (hal. 30). Damirin ulang taun (hal. 32), Tresno kang cethek (hal. 33), Diuber wedhus, amarga tugas biologi (hal. 34), Ki Ageng Selo (hal. 35), Ir, Gatot Winata wong cilik, wong seko ndesa, merjuwangake kanthi sak wutuhing ati (hal. 36), Petemon reuni ajang silaturahmi (hal. 36), Sejarah Alegoris (hal. 40), Daup ageng Pakualaman (hal. 42), GM Totok Hadi Sentosa merjuangke aspirasi masyarakat (hal. 44), “umbul donga” kanggo bangsa lan negara Indonesia (hal. 46), Tanoyo Jalunindyo bakate ndalang dititeni para dalang (hal. 49), Dr. Jumarudin, M.Pd. Karyawan, budayawan, agamawan lan relawan (hal. 50) 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.