Djaka Lodang edisi ini memuat beberapa artikel. Varian Anyar Covid-19 Diwiwiti saka Inggris (hal.6, ringkese: Varian anyar covid-19 mubal nalika donya lagi tata-tata kanggo ningkes pandhemi nganggo vaksin sing akeh digawe dening negara maju kaya Amerika Serikat, China, lan Inggris, sarta Rusia. Tuwuh pitakonan, amarga ana lelara lawas sing banjur malih dadi jenis anyar sing luwih gampang nulare, apa vaksin sing bakal disuntekake marang warga kuwawa ngadhepi terjange B-117.) Pulitik Dinasti Klere? (hal.7, ringkese: Ngadhepi pilkada Desember 2020, swasana perpulitikan Indonesia rame, gayeng kanggone kang praduli marang dhemokrasi. Nanging sing paling ndadeake ramene swasana pulitik Indonesia ing Pilkada mengko muncul calon Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka, kapinujon putrane Presiden Jokowi, Luwih muyeg maneh, putra mantune Presiden Jokowi, Boby Nasution, nyalon Walikota Medan.) 3T Lan 3 M Tumraping Covid 19 (hal. 17, ringkese: 3T yaiku Testing, Tracing, Treatment. 3M yaiku Mencuci tangan utawa wisuh tangan, Memakai masker utawa nganggo masker, Menghindari kerumunan utawa angedohi rerameyan.)  Drengki Srei ingkang  Mbilaheni (hal.20, ringkese: Bandha sejati inggih punika bandha ingkang kangge sarana ngamal kesaenan, sedhekah jariyah. Dene bandha ingkang tasih dipunsimpen, dereng dados bandha sejati kula penjenengan sami.)

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.