Djaka Lodang, No. 33, 15 Januari 2022

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Pelajar (hal. 4), Budaya Korupsi bisa Metu Nyegah Liwat Panggulawentah ing Keluwarga (hal. 5), Kawruh Padhuwungan (hal. 6), Semar (hal. 7), Frederico Rifqi Atlet Panahan Kanthi Prestasi Manjila (hal. 8), Pawiyatan Lelandhesan Kabudayan (hal. 9), Mangayubagio Tanggap Warsa Jonggrang Community, Kaadani ing Klaten Jawa Tengah (hal. 9-10), Pameran Seni Rupa Alumni UST Melu Nyengkuyung 100 taun Tamansiswa ing 122 (hal. 12), Klinik Kucala medical Center (KMC) Pengemonah Lan Tenaga Pelayanane Kabeh Wanita (hal. 13), Dialog Tokoh Agama lam Masyarakat Sajroning Jaga Kerukunan Uma ting Malang (hal. 14-15), Nuwuhake Jiwa Wira Usaha Marang Bocah (hal. 16), Kanker lan Panyebabe (hal. 17), Kepingin Ketemu Makhluk Ghaib (hal. 18), Balungan Lampahan Wayang Purwa (hal. 20), Dumadine Keris Kyai Nagasasra (hal. 24-25), Takjaluk Lilamu (hal. 26-27), Wong-wong Saka Kutha lan Semut Ireng (hal. 28), Kembang Setaman (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Gulu Bolong Ana Sing Mbologi (hal. 32), Dadi Tumbaling Anak (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Kembang Mandhakaki (hal. 35), Korban Erupsi Semeru LSM BPPI Paring Pambiyantu (hal. 36-37), Bu Surat, Dodolan Duren Anake Kabeh Sarjana (hal. 38-39), Sewindu Hadeging Paguyuban Jemparingan “Gandewa Mataram” Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat (hal. 40-41), Petilasan Bondhan Kejawan Mujudake Wisata Sejarah (hal. 42-43), Warta Ringkas (hal. 44), Gandang Harjanata Bedhah Warung, Bakal Nyejahterakake Masarakat Tamanmartani (hal. 45), Hipnoterapist Christina Fong M.Psi., CHt., Cl: Hipnoterapi Mbiyantu Ngawekani Gangguan Psikis (hal. 46-47), Ir. Budi Sutowiyoso Seniman Kethoprak Kang Ugo MC Kondhang (hal. 49), Nyi Sudarmi Pesindhen Kondhang Saka Grobogan (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.