Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Cikal bakal (02) (hal. 2 dan 51), PPKM (hal. 4), Ngadhepi taun 2023 taun berkah apa musibah? (hal. 5), Babagan pamor dhuwung (hal. 6), Tembng watak wilangan loro sajroning sengkalan (hal. 7), Anatasya Sahasika Devi bocahe besus tulisane alus (hal. 8), Ngudi uruping urip ing masarakat (hal. 9), Ida Lala kondhang maragakake tokoh Setyawati lan Banowati (hal. 10-11), SMA Negeri 2 Wates sekolah dengan seribu biopori (hal. 12-13), Ambal warsa hadeging kalurahan Sukoharjo Ka-76 gumyak, regeng lan gayeng (hal. 14-15), Manut umum golek slamet (hal. 16), Eceng-eceng (hal. 17), Jagading lelembut: Gendruwone teka (hal. 18-19), Kembang setaman (hal. 19), Pustaka Jawa; Puspa warni (hal. 20), Nasib panjenengan (hal. 21), Padhalangan: Sri Arjunasasra (14)(22-23), Crita rakyat: Katresnan ngambah geni (hal. 24-25), Crita Cekak: Pulung gantung (hal. 26-27), Wacan bocah: Putri Merak lan Putri Cendrawasih (hal. 28-29), Aksara Jawa; Raden Panji Inu Kertapati lan Dewi Galuh Candra kirana (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Banyumasan: Njungkal (hal. 32), Oh lelakon: Numpak motor guneman ijen (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Napak Tilas: Swara bledheg  gumlegar tanpa mendhung lan udan (hal. 35), Islamic art ing pameran AMEX Museum Sonobudoyo (hal. 36-37), Handung Tri Rahmawan Cangkringan nyawiji (hal. 38-39), Alun-Alun Pungkuran Kraton Ngayogyakarta (hal. 40-41), Situs Plandi tinggalan kuna kang asipat agama Hindu (hal. 42-43), Warta Ringkas (hal. 44-45), HeHa Sky View Gunungkidul, papan wisata kang asri lan nenhsemake (hal. 46-47), Ki Yogo Prihationo, S.Pd.SD dhalang saka Wonosobo (hal. 49), Sumini, seniwati dudu lulusan seni (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.