Djaka Lodang, No. 32, 8 Januari 2022

Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Jogja (hal. 4), Mapag Taun 2022 Antarane pengarep-arep lan rasa Kuwatir (hal. 5), Kawruh Tosan Aji (hal. 6), Tembang Dolanan Bocah Lan Pendhidhikan Budhi Pakarti (hal. 7), Aldi Rizq Abdiel Muhammad Nekuni Pedhalangan Jalaran tresna Wayang (hal. 8), Literasi digital ing Sekolah (hal. 9), Ir. RM. Moeljono Redjo Hadikoesoermo, MM, Jas Merah Kuwi Wigati (hal. 10-11), SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta Paseduluran Tanpa Winates (hal. 12-13), Merti Desa Bokoharjo Tumuju Karaktering Budaya (hal. 14-15), Tupperware vs plastic (02) (hal. 16), Kasarasan jiwa masarakat (hal. 17), cahya Sakonang (hal.18-19), Nguri-uri Paribasan jawa (hal. 20), Sayembara Magada (hal. 22-23), Dumadine keris Kyai Nagasasra (hal. 24-25), kegedhen Empyak (hal. 26-27), munyuk lan kancil (hal. 28), Warak ngendhog-1 (hal. 32), Ing antarane Priya loro (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Kembang Gunhulan (hal. 35), Pentas Akhir kepengerususan hima jawa gayeng, Regeng, lan Seneng (hal. 36-37), bathik nitik DIY Minangka Prodhuk asli dhaerah kang duwe karakter (hal. 38), Acapella mataraman ngrumbakake music cangkem ing ruswantara (hal. 39) Siraman layon para ata Nagari Ngayogyakarta Katindake Ing masjid Panepen (hal. 40-41), Candhi Borobudur candhi dasabhumi kanthi Patang tataran (hal. 46-47), Sarjono Manunggal Rasa klawan masarakat memangun legaltirto (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.