Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Cikal bakal (01) (hal. 2 dan 51), Taun anyar (hal. 4), Kolonialisme Walanda ing Indonesia: penjajahan iku gawe sengsara (hal. 5), Babagan pamor dhuwung (hal. 6), Pananggalan masehi (hal. 7), Jagad Hadyan Danadyaksa bakate seni manjila (hal. 8), Sugeng warsa enggal (hal. 9), Lilik Fajar Sulistyo paraga Mbah Kuncung Nak Tio ing PopFM (hal. 10-11), SMK Negeri 2 Sewon (unggul, kompetitif, berakhlak mulia) (hal. 12-13), Kabupaten Bantul nuju Unesco Creative Cities Network (hal. 14-15), Wartawati senior Hj. Arie Giyarto wartawan makarya 24 jam, seje profesi liyane (hal. 16), Ekor kucing (hal. 17), Jagading lelembut: Sing mbonceng wewe(hal. 18-19), Kembang setaman (hal. 19), Nlesih tanam paksa (hal. 20), Nasib panjenengan (hal. 21), Padhalangan: Lairipun Sri Arjunasasra (13) (hal. 22-23), Crita rakyat: Bedhahe Madiun (07) (hal. 24-25), Crita Cekak: Aku kudu luwih ngati-ati (hal. 26-27), Wacan Bocah: Sop kanggo walang (hal. 28-29), Aksara Jawa; Raden Panji Inu Kertapati lan Dewi Galuh Candra Kirana (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Semarangan: Rokok nggo obat nyamuk (hal. 32), Oh Lelakon: Suwe mijet wohing ranti (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Napak Tilas: Piwucal ‘Hastabrata’ (hal. 35), Sugengno lathi, pakarti nyawiji kanggo mbangun sendangan (hal. 36-37), Tahu pojok Magelang warung legendaris ing kutha Magelang (hal. 38-39), Beteng lan Plengkung Kraton (hal. 40-41), Mengeti hari Ibu Yogyakarta ‘Perempuan berdaya Indonesia Maju’ (hal. 42-43), Gelar macapat ing Bantul (hal. 44), Dagadu Jogja tutup tahun gelar leha-leha (hal. 45), Wasita aji: aja dumeh, kaanan kuwi ora ajeg (hal. 49), Suwarsidi, S.Pd (eSwe Sidi) Kepala Sekolah SMKN 2 Sewon penulis sastra Jawa (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.