Djaka Lodang, No. 32, 6 Januari 2024

Djaka Lodang edisi ini memuat beberapa artikel. Srumuwus: taun anyar (hlm. 4), Wawasan jroning negara : Korona, E, E, Korona varian anyar nyurung korona kumat maneh (hlm. 5), Kawruh dhuwung (hlm. 6), Suwarga ing telapaking ibu (01)(hlm. 7), Sundari Eka Chandra siswa SMA Negeri I Karangmojo sugih prestasi (hlm. 8), Aja kadohan nggraitane (hlm. 9), Hj. Emi Masruroh, S.Pd akeh sebutan tumrap panjenengane (hlm. 10-11), SMP Negeri 15 Yogyakarta humanis edukatif berdikari amanah tangguh (hlm. 12-13), Kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ing Magelang ngrembug ‘mental health’ lan ‘kekerasan terhadap perempuan’ (hlm. 14-15), Ajar tegel (hlm. 16), Kemukus (hlm. 17), Dieloni pocongan bayi (hlm. 18), Kembang setaman (hlm. 19), Wayang wahyu punjere ing Yogyakarta lan Jawa Tengah (hlm. 20), Alap-alapan Dewi Ragu (hlm. 22-23), Mendrane retna Jumini (hlm. 24-25), Mawar kanggo suster Maria (hlm. 26-27), Ora kudu ngiyani (hlm. 28), Nalusur wawasan filosofis carakan sawutuhe (hlm. 29), Macapat (hlm. 30), geguritan (hlm. 31), Malem taun baru (hlm. 32), jebul brondongku nakal (hlm. 33), Pengalamanku (hlm. 34), Bangunan Kotagede seni lan prasasti (hlm. 36), Wahyu Nugroho, S.e guyub rukun sarana utama gawe maju lan ngrembaka Sambirejo (hlm. 36-37), Pameran seni rupa ing Jogja Gallery mangayubagya yuswa Ngarsa Dalem kang-80 (hlm. 38-39), Babad tanah Jawi (hlm. 40-41), Temu kangen seniman lan panganugerahan swargaloka award kanggo para seniman (hlm. 42-43), Pengukuhan BKOW DIY 2023-2028 Siti Azizah S.Si kapilih minangka ketua (hlm. 44), PSJB paramarta kepyakan buku ‘Ayo maca crita’ bebarengan karo agendda #Selasa sastra Desember 2023 (hlm. 45), Ritual ing pasanggrahan Pracimaharja duwe daya mistik kang dipercaya (hlm. 46-47), Pratiwi ilang (hlm. 48), Junarto, S.E. kesasar nanging pener (hlm. 49), Siti Nurhayati, S.Ag. M.S.I dodol onderdhil kanggo njejegake kendhil (hlm. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.