Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Ijasah (20) (hal. 2 dan 51), Natal & Taun Anyar (hal. 4), Pendhudhuk kurang gizi mahanani akehe bocah kunthing (hal. 5), Babagan Pamor Dhuwung (hal. 6), Kamulyaning riyagung natal (hal. 7), Frizca Defta Octavia nyawiji rosaning raga lan alusing rasa (hal. 8), Pinter kang bener (hal. 9), Rama Antonius Puja Harsana SJ Setya pelayanan ing sadhengah papan (hal. 10-11), SD Sang Timur pendhidhikan budi pekerti dadi unggulan (hal. 12-13), Pameran lukisan ‘Struggle’ lan ‘Spirit of Java’ pesta karya seni sawise pageblug covid-19 (hal. 14-15), Ibu Rumah Tangga (IRT) sing produktif (hal. 16), Dringo (hal. 17), Jagading Lelembut: Hihihi..balikna ali-aliku (hal. 18), Kembang setaman (hal. 19), Teleng candradimukane Kolsani (hal. 20), Padhalangan: Lairipun Sri Arjunasasra (12) (hal. 22 – 23), Crita Rakyat: Bedhahe Madiun (hal. 24-25), Crita Cekak: Sang Timur manjalma (hal. 26-27), Wacan Bocah: Kirik kang srakah (hal. 28), Aksara Jawa (hal. 29), Macapat (hal. 30), Geguritan (hal. 31), Malem taun baruan (hal. 32), Oh Lelakon: Lunga Merga Motor (hal. 33), Pengalamanku (hal. 34), Kawicaksanan Sultan HB VIII (hal. 35), Greja Santo Fransiscus Xaverius Kidul Loji, greja paling tuwa ing Yogyakarta (hal. 36-37), Perajin reca natal ing Muntilan mapag pahargyan natal akeh pesenan (hal. 38-39), Mbabar Panggung Krapyak (hal. 40-41), Memetri sejarah Kyai Wirajamba Pemkal Sidomulyo Gelar Kiran Budaya (hal. 42-43), Warta Ringkas (hal. 44-45), Guwa Maria Lawangsih pejiarahan Katolik ing Pegunungan Menoreh iring kidul (hal. 46-47), Septi Avirta Utami nggegulang geendhing Jawa Ngasah rasa (hal. 49), Sugeng Wahono warna ireng sugih makna (hal. 50).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.