Djaka Lodang No. 31 30 Desember 2023

Dalam edisi kali ini menampilkan beberapa artikel diantaranya : Dhebat presiden (hal. 4), Orde baru “ Come back” reformasi mung kari ambune trasi (hal. 5), Tembung bumi, jurang lan alas (hal. 6), Raden Damarwulan wonten ing gedhongan pinanggih emban wasita (hal. 7), Pramunditya Ahimsa Untara : Sampah jadi wayang kristal  (hal. 8), mbabar filsafate payung , keris lan tombak (hal. 9), Yustinus Harjito : Petani jali seko Menoreh (hal. 10), SMA Stella Duce 2 Yogyakarta : Sekolah unggul ing bidang sains lan budaya (hal. 12), Candi Ngawen : Candi agama Budha tinata kanthi madhala kang beda (hal. 14), Kemrunggi (hal. 17), Serat Rajaputra: Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (hal. 20), Bangunan Kotagede seni lan prasasti (hal. 35), Tan Brata : Hobby dadi hoki (hal. 36), Kelurahan Wukirharjo saiyeg saekakapti bangun Wukirharjo tumuju masyarakat kang giriloji(hal. 38), Satra ana ing karaton Ngayogyakarto Hadiningrat (hal. 40), Alumni SPG taun ’80 temu kangen ngundhakake rasa sokur jaga paseduluran (hal. 42), Lomba busana Nusantara tingkat Paud-TK ngayogyakarto taun 2023 (hal. 44), Greja Boro : Seksi tumangkare kapitayan Katholik ing pereng menoreh (hal. 46), Anom Sucondro : Wegig ngatur kelir lan ngatur kelurahan (hal. 49), Rita Satyaningsih, S.Ag., M.Pd. Parayaan natal SD Sang Timur diadani kanthi prasaja (hal. 50) 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ?
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.