Djaka Lodang edisi ini memuat tentang beberapa artikel. Delirium Sajrone Covid-19 (hal.5, Akeh rumah sakit kewalahan nompo pasien covid 19, kekurangan tenaga medhis amergo okeh sing kecokan covid 19, mulo banjur akeh rumah sakit sing tutup ora nampa pasien).  Upacara Tradhisi Alas Krendha Wahana (hal. 10-11, Senin Wage 14 Desember 2020 upacara wilujengan negari Mahesa Lawung ditindakae kanthi manut pugeran protokol kesehatan. Kegiyatan spiritual histori iki kanthi peserta kang winates, panitia patuh marang kahanan pandhemi Covid-19). Jamu Palsu (hal.17, Bapak Safriansyah kepala BPOM Semarang nerangake menawa miturut asli identifikasi, bahan-bahan kimia kang dipigunakake yaiku sildenafil, asam mefenamat, parasetamol, piroksikam lan deksametason).  Lemming (hal.35 Ing mangsa panas lemming (tikus arktik) alihan papan menyang papan sing dhuwur kanggo golek hawa sing luwih adhem, kawin lan nyingkiri predator). Desa Wisata Kapoeng Sembada Ukir Jepara (hal.38, Ing kampung kene wisatawan bisa nyawang mebel serta furniture asli ukir saka para warga desa sing wujud sarta jinise mawerna gunggunge ora mung puluhan, kepara nganti atusan werna. Rerata produk ukir arupa furniture bale somah).  Meriyem Kyai Kadhal Buntung (hal.42, Penere ing sangarepe Kori Wijil, lawang kang anog ing Siti Hinggil kraton Surakarta ana bebarisan meriyem-meriyem kuno kang isih karumat becik. Yen dietung ana cacah 8 meriyem sing katata urut saka kulon mangetan. Cacah 4 ana tengene Kori Wijil, dene cacah papat liyane mapan ing kiwane Kori Wijil).

 
Open chat
1
Ada Yang Bisa Kami Bantu ??
Kami Siap Membantu Anda. Sampaikan pertanyaan, saran, dan kritik kepada kami.